26. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (இறைவனின் அருட்கொடை )27. தன்மானம்

puth-ramalan-6-16

*

இறைவனின் அருட்கொடை

*
உறைவிடம் முதல் அனைத்துமாகியது
குறைவின்றி எமக்குக் கிடைத்தது.
திறையான ஒழுக்கம் தேவையாகிறது.
இறைவனின் அருட்கொடை அளப்பரியது.
*
பெற்றவரெனும் பொன்னுறவு முதலாக
பொற்கிழியாக மழலைகள் உறவாக
கற்றுத் தேறி உற்றவரோடிணைவாக
ஏற்றமுடனிவை இறையளித்த அருட்கொடை.
*
அளவற்ற ஆசையைக் கொத்தாய்
உளமெனும் சிற்றிடத்தில் வைத்தாய்
அளவற்ற அருளாளனே முத்தாய்
அளந்தளிப்பாய் உன் அருட்கொடையை.
*
என்னரிய பிறவியொரு அருட்கொடை.
நின்மலமான அங்கங்கள் பெருங்கொடை
இன்னமுத இயற்கை அருங்கொடை.
நன்மையாய் வாழ்தலே சுபவிடை.
*
அல்லாவின் அருட்கொடை இஸ்லாம்.
இயேசுவின் அருட்கொடை கிறீஸ்தவம்.
சிவனின் அருட்கொடை சைவம் (இந்துத்துவம்)
சீலமாய் கடமைகளைச் செய்வோம்.
*
எழுத்தாணி தந்தாய் கரத்தில்
தொழுதிடும் அருட்கொடைகள் சிந்தனையில்.
முழுவதும் வரைந்திடும் எத்தனத்தில்
தொழுகிறேன் இறைவனுக்கு நன்றிகள்.
*
*

27.  தன்மானம்

Puthumai-june-16

*
இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.
*

கவிதைகள் இல்லாத வெறும் விருதுகள் பக்கம் இது….
இணைப்பு இது….

https://kovaikkavi.wordpress.com/2012/02/12/36-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81/

*

hand...
Advertisements

22. 23. 24. 25 சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (22. ஊமை கண்ட கனவு.)

 

puthu-6-16

*

ஊமை கண்ட கனவு.

*
 திண்மை இதயத்துக் கனவுக்குள்
உண்மை மறைகிறது ஊமைக்குள்.
எண்ணவலை பின்னியும் நீருக்குள்
சின்னக் கூழாங்கல்லாகக் கனவு.
*
விரித்துக் கூற இயலாதது
விழலுக்கு இறைத்த நீரது
விரிவு அற்ற தவிப்பது
விடிவற்றது ஊமையின் கனவது.
*
ஊக்கப்பாடற்ற பலர் ஆசைகள்
ஊழ்வினை எனும் பெயரில்
ஆக்கப்பாடின்றி ஊர் அறியாமல்
ஊமை கண்ட கனவாகிறது.
*
பணமில்லா ஏழையின் கல்வியும்
தனமில்லாப் பெண்ணின் திருமணமும்
குணமில்லாக் குடிகாரன் இல்லறமும்
மணமற்ற ஊமைக் கனவாம்.
*
இசைவான பொருளாதாரம் இன்றி
அசைபோட்ட என்னாசையும் குன்றி
இசையரசி ஆகுமென் கனவு
ஊமை கண்டதான கனவு.
*
துழையற்ற ஊசியாய் ஒரு
முளையற்ற நிலமாய் ஒரு
குழையற்ற மரங்களாய் அரும்
குறையாகிறது ஊமைக் கனவும்.
*
சொல் நிலவு வட்டமற்று
கல்லான ஊமைக் கனவொன்று
வெல்ல இயலாத வாழ்வினியக்கம்
வல்லமை தராத கனவாகும்.
*
வேதா. இலங்காதிலகம். ஓகுஸ் – டென்மார்க்  12-6-2016
*

23. சான்றிதழ்கள் – கவிதை

*
kampan kavikuudaM-25-1-17
*
இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.
*

24.   சான்றிதழ்கள் – கவிதை

*
இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.
*

25.  சான்றிதழ்கள் – கவிதை

இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2017/01/29/473-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AE%BF/

*

 

 end_bar

20. 21. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (20.வரதட்சிணை) 21. காதல்.

 

puthu-5-16

*

வரதட்சிணை

*

திண்ணம்! கூட்டு வாழ்க்கையே இல்லறம்
பெண்ணைத் துணையாகக் கொண்டு ஒருவன்
வண்ண மனையறம் அமைக்க, வீரமானவன்
எண்ணி வரதட்சிணை வாங்குவது வீண்.!

*

வரன் தட்சிணை என்றால் நன்
வது தட்சிணை வழக்கில்லையே ஏன்!
முரண் இங்கேயே தெரிவது தெளிவு
முகமூடியிட்ட பணத் திருட்டு அழிவு

*

பெண்ணால் ஆணும், ஆணால் பெண்ணும்
நண்ணும் இன்பம் விலையற்றது. இன்னும்
வண்ணமாய் வளர்க்கும் குழந்தைச் செல்வமும்
கண்ணெனப் போற்றும் குடும்பவுயர்வும் ஈடற்றது.

*

ஒரு குலம் பிறந்து பெண்ணாள்
இரு குலம் உயர்த்தும் பண்புடையாள்.
பெரும் தட்சிணை பெண்ணுக்குக் கொடுங்கள்!
கருமை முதிர்கன்னி நிலையை அழியுங்கள்!

*

ஆண் பேடியாகிறான். உழைப்பு, முயற்சி,
கண்ணியம், வரதட்சிணைப் பேயால் தாழ்ச்சி.
பெண் வழியில் பெருமைப் பாதையில்
வீண் அவமானம், விரக்தி தற்கொலைகள்.

*

வரமாம் வாழ்விற்கு இழவு வரதட்சிணை.
தரமாம் காதலே உயர் தட்சிணை.
உரமான அன்பே பெரும் துணை.
சிரமேற்கொண்டு கள்ளிப் பாலைத் தொலை!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.  ஓகுஸ், டென்மார்க் 24-5-2016

*

21.   காதல்.

சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் வாசிக்கலாம்.

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/03/03/60-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/

*

 

pu_i_wp_pl

17. 18. 19. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்(17. வாழ்க்கை வரமா பாரமா)

 

Puthumai-5-2016

*

வாழ்க்கை வரமா பாரமா – இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது.
அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/05/25/451-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE/

*

18. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்

*

MUTHAMIL-KALAM-PADA

*

ஏனிந்த விடப்பரீட்சை!  – இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது.
அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2017/01/18/469-%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88/

*

19.    தாயும் தாரமும்

இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது. அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/03/21/23-%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D/

*

 

divider_123

16. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (புரிந்துணர்வு.)

 

pongg

இன்று 2018 தை மாதப் பொங்கல் தினம்
அன்புள்ளங்கள் எல்லோருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்.

*

 

muthamil

*

புரிந்துணர்வு.

*
 
அன்பு அமைதி புரிந்துணர்வின் ஊஞ்சலாம்.
தென்பு தரும் வாழ்வின் காரணமாம்.
கன்னல் இல்லறம் புரிந்துணர்வின் அன்படை.
மன்னிப்பு விட்டுக் கொடுத்தலின் அடிப்படை.
*
 
பரிவு நெஞ்சத்தின் அறிவு விரிந்து
சொரியும் உறவே புரிந்த உணர்வது.
சரியான சுய உணர்வு அனுசரிப்பது.
செரிக்கும் பக்குவம் புரிந்துணர்வுச் சிம்மாசனம்.
*
 
தரிக்கும் இசைவு, பகிர்வு, இணக்கம்,
சிரிக்குமுடன்பாடு, இளகிய மனப் பொருத்தம்.
சரியாது தாங்கும் தந்தையின் தோளும்
மரிக்காத தாய்மையணர்வும் ஆனந்தப் புரிந்துணர்வே.
*
 
நாடுகளின் முனனேற்றம், குடிகளின் முன்னேற்றம்
ஏடுகளில்; ஆவணமாகும் நற் புரிந்துணர்வால்.
காடுகளைப் பேணினால் இயற்கை மகிழ்ந்து
ஈடு செய்யும் மழையாம் கொடையால்.
*
 
ஓன்றை யொன்று புரிந்து ஈடுகட்டல்
நன்றான பிரதிபலனாம் புரிந்துணர்வுப் புத்தாண்டே!
அன்றி அனைத்தும் எதிர்மறை கேடாம்!
அழிவான சரியுமெரியுமுணர்வின்றி வரவேற்போம் புத்தாண்டை
*
பா ஆக்கம் பா வானதி –  வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க். – 8-4-2016
*
இந்தத் தலைப்பில் இன்னொரு கவிதை என:முதலாவது தளத்தில்.
இணைப்பு இதோ!-……
மிக்க நன்றி
%81/
*
2081166qmwwivarb1

15. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் ( உதவாத உறவுகள்.)

 

 

puthu-3-16

*

உதவாத உறவுகள்.

*

ஓட்ட ஒட்டிய உறவு
பட்டென விலகினால் துறவு.
சட்டென்று பிறகு உதவுவாரா!
விலகிடும் உதவாத உறுவுகளா!

*

பணம் பவிசு வந்து
மணம் குணம் மறந்து
கணமெனும் சுயநலம் பிறந்து
கனவாகியது உதவிய உறவுகள்.

*

மதம் மதமென்று நாளும்
கதம் (ஓட்டம்) கதமென தேடும்
விதமான மனிதர் எப்படி
உதவும் உறவாவார் எமக்கு!

*

கிட்டும் உறவிற்கு உதவும்
கட்டான பணம் பதவியும்
ஒட்டியிருந்தால் பலர் எமக்கு
உதவும் உறவாகிறார் நாளும்.

*

ஓட்டாண்டியாய் ஒன்றிற்கும் உதவாது
ஒரு செல்லாக் காசாக
எட்டாதிருந்தால் எம்மைப் பலர்
உதவாத உறவாக விலக்குவார்.

*

அன்பின்றி, அதிகாரமாய், தூரமாய்,
வன்மமாய், கோபமாய், முறைப்பாய்
இன்னல் கொண்ட மனிதர்
என்றும் உதவாத உறவுகளே!

*

Vetha.Langathilakam, Denmark.  March 2016

*

triplemoondivider

14. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (ஒற்றுமையே பலம்)

 

muthamilkalam - 8-1-17

*

ஒற்றுமையே பலம்

*

முற்றுமுணர்ந்த சத்திய பலம்.
இற்றுப் போகாப் பலம்.
நெற்றியடித் தலைப்பு இது.
ஒற்றுமையாய்ச் சொத்துக் குவிக்கலாம்.
முற்றிய பகைமை வளர்க்கலாம்.
கூற்றுவனாய் உயிர் பறிக்கலாம்.
பற்றுடன் சேர்ந்து அரசாளலாம்.
ஓற்றுமையாலின்று கேடு கொடியேற்றுது.

 *

முகில் ஒற்றையானால் மழையில்லை.
நலம் இணைக்கும் ஒற்றுமை.
பலமொரு துளியால் அல்ல.
பல துளிகளே பலம்.
இறந்தாலும் சுமப்பவர் நால்வரே.
” அடம்பன் கொடியும் திரண்டால்
மிடுக்கு – கூடி வாழ்ந்தால்
கோடி நன்மை ‘ ஆதியுரைகள்.
*
ஓற்றுமையற்ற இஸ்லாமியரை சைத்தான்
ஓற்றை ஆக்குவானாம் பிளந்து.
வேற்றுமை வளர்ப்பு பகையாகும்.
ஓற்றுமையாக ஒன்றாதல் வெற்றியாகும்.
சிற்றறிவில் கடுப்புகள் மதங்களழித்து
ஊற்றிலேயே பேதங்கள் துடைத்து
சாற்றுவோம் ஒற்றுமை பலத்தை.
ஏற்றுவோம் கூட்டுறவு தீபத்தை.
ஓற்றுமையே பலம் நன்மைக்காகட்டும்!
*
வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க். 6-1-2017
*
maxresdefault (3)k

13. . சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (பூத்திருக்கும் புத்தாண்டு)

 

KAVIYATUVI...

*

இந்த சான்றிதழுக்குpய கவிதை கீழ் வரும் இணைப்பில் உள்ளது.
தயவு செய்து இணைப்பை அழுத்திவாசித்து மகிழுங்கள்.
மிக்க நன்றி

https://kovaikkavi.wordpress.com/2017/01/11/466-%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A3/

*

lotus-border

12. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (தந்தை போலாகுமா!)

 

kampan 28-11-16

*

கம்பன் கவிக்கூடம்
நட்புறவுகளுக்கு வணக்கம்
**********************************

எமது கவிக்கூடத்தில்
தந்தை போலாகுமா – என்ற தலைப்பில்
நடைபெற்று முடிந்த புதுக்கவிதை போட்டியின்
வெற்றியாளர்.

***********************************
கவிதாயினி. வேதா இலங்கா திலகம்
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
அவர்களுக்கு
கம்பன் கவிக்கூடம்
குழு நிர்வாகத்தினரின்
வாழ்த்துக்கள் .
இவர்களுடன்
உங்கள் கவிப் பிரியன்

 

கம்பன் கவிக் கூடம். கவிதை.

தந்தை போலாகுமா!

*

முந்தைப் பண்புகளையும் சேர்த்து மிளிர்த்தியவர்
சிந்தை எண்ணங்களை வைரமாய் செதுக்கியவர்.
விந்தை உலகில் பெருமுறவு என்
தந்தை போலாகுமா சொல் உறவே!

பக்தியைப் பாங்காய் ஒளிர்ததிய சமயவாளர்
சக்தியாய் விடாமுயற்சியை என்னுள் ஊன்றியவர்.
பக்குவமாய் கேட்பவைகளை ஆரத் தழுவி
அக்கறையாய் உணர்ந்து அன்பளிப்புச் செய்தவர்.

வசந்தக் காற்றில் குளிர் சுவாசமாய் 
கசந்திடாது ஊக்கமூட்டும் உங்கள் நினைவுகள்
அசர்தலற்ற தெவிட்டாத அற்புத சஞ்சீவி.
பிசங்கலற்ற பரிசுத்து உறவன்றோ தந்தை.

நீங்கள் மேலுலகம் சென்றாலும் அன்பான
உங்கள் ஞாபகக் கிடக்கைகளெனக்கு வைரம்.
தங்கமான கிராமத்து ஞாபகச் சுரங்கள்
அங்கம் முழுதும் ஓடுவது அப்பாவாலன்றோ.

இளவேனிலாக இதயத்தில் அப்பா என்றும்.
அளவற்ற நினைவு வேர்களை ஊன்றியவர்.
தளம்பாத என்னுயர்வின் அத்திவாரம் வேறெவர்!
வளமுயரவுதவும் தாய் தந்தை போலாகுமா!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 26-11-2016

*

 

blackwith colour

11. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (சினத்தை அடக்கினால் சிகரமாய் உயர்வாய்)

 

 

puthumao11-2016

*

சினத்தை அடக்கினால் சிகரமாய் உயர்வாய்

*

தனம் இருந்தென்ன தகவற்ற குணம்
சினம், கனம் கவலை தரும்.
தினம் தொல்லை, தாக்கம், பெரும்
கனவுகள் காற்றோடு அடித்துச் செல்லும்.

வனப்புடை மானிடத்தின் கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு
வினயம் மிகு சுனாமி அலை.
இனத்தையும் அழிக்கும் முயலாமை, இயலாமையால்
மனித நந்தவனத்துள் சொரியும் அனல்.

காரமிகும் சினம் சூழ் வாழ்வு
தாரம் தனயன் வாழ்வையும் அழிக்கும்.
சாரமிகு உறவுகள் சிதைக்கும். அரசன்
இராவணன் சினம் இலங்கையை அழித்தது.

சினம் அடக்கில் சீறுமுன் சக்தியாதலால்
சினமெனும் மலையால் குப்புற வீழாது
மனமெனும் மாளிகை அமைதியால் கட்டு!
ஐனனமீடேறும் அறிவுப் புனலாலழி சினத்தை.

சின்னத்தனமிது! விலக்கு! அமைதி மெழுகும்!
அன்பொழுகும் மொழியால் ஆரத் தழுவு.
நன்மையால் கடைந்த வார்த்தைகளைக் கொளுவு.
இன்பமாய் இதமாய் உயிர் தழுவும்.

கணப் பொழுதும் காத்திடும் சினத்தால்
மணம் பெறுவாய் உயரோட்டச் சமூகத்தில்.
பணம் தராத நிலையும் அடைவாய்.
கணம் சினம் உன் குணமழிக்கும்.

மலர்ந்து நுகரும் வாழ்வுத் தோட்டம்
உலர்த்தும் குணம் மறத்தல் ஊட்டம்.
பலர் சினக் கழிவில் முக்குளித்து
புலர் விடியலை அனுமதிக்காது கொப்புளிக்கிறார்.

துச்சமாய் இருள் வனத்துளுன்னைத் தள்ளி
எச்சங்களில் நடக்கும் வாழ்வாய் சினமுன்
உச்சம் எரிக்கும் அச்சம் அகற்று!
மச்சமுடன் புகழ் முத்துக் குளிப்பாய்!

*

 

2081166qmwwivarb1