57. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- நானே கடவுள் (ஆரம்பம்) நானே மானுடன் (முடிவு)

 

 

kavimalar-13,17-6-18

*

நானே கடவுள் (ஆரம்பம்) நானே மானுடன் (முடிவு)

*
நானே கடவுள்! கடமையைச் செய்து
தானே கண்ணியம் கட்டுப்பாடாக வாழ்ந்து
வானே சொந்தமெனத் தருமம் செய்தால்
ஈனோர் அனைவரும் கடவுளாகலாம்.
*
நல்லவற்றைச் செய்து உலகுக்கு உதவுதலால்
பொல்லாங்கைக் குறைக்கும் அதிகாரம் கொள்ளும்
நல்லவன் ஆகிறேன். வல்லமையாளன் ஆகிறேன்.
அல்லா யேசுவெனும் நிலையை அடைகிறேன்.
*
புனிதப் பாதைத் தெரிவினால் நன்
மனிதன் என்பவன் உயர் தெய்வமாகலாம்
மறந்து தானே பல கேடுடைய
மிருகமாகி பகுத்தறிவை இழக்கிறான் பாவம்!
*
சிந்தை அடக்கும் சுயகட்டுப்பாடால்
நிந்தை பெறாத உயர் நிலையால்
அந்தக் கரணக் கட்டுப்பாடாலும் கடவுளாக,
அந்தகாரம் நெருங்கா மனவொளி பெறுவேன்.
*
பிறப்பும் இறப்பும் எனதல்ல என்பதால்
பிறந்தவர் நீதி நேர்மையாய் வாழ்ந்தால்
சிறந்த செயல் எமதாகிக் கடவுளாகிறோம்.
மறந்து மாறுபாடாகினால் நானே மானுடன்!
*
17-6-2018 வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்
*
naayanmaar
Advertisements

56. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் சிக்கு புக்கு ரயிலே….

 

 

kampa27-28-11-17

*

சிக்கு புக்கு ரயிலே….

*
அக்கம் பக்கம் பார்த்தே
திக்குத் திசையின்றி ஓடியே
சிக்கு புக்கு ரயிலேயென
எக்காளமாய் கூட்டுறவு வளர்த்தோமன்று.
*
ஒற்றுமை ஒருங்கிணைப்பால் நாம்
கற்றது பல நல்லவைகள்.
இற்றுவிழாது நெஞ்சினிலே என்றும்.
இனி வராது மறுபடியும்.
*
வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க். 27-11-2017
*
train
*
train

55. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் அரிதாரம்.

 

 

kampan - 20-12-11-2017

*

 அரிதாரம்.

*

அரிதாரம் ஒப்பனைப் பொடியாயினும்
உரிமையாக தமிழ்நாட்டை ஆள
அரிதார ஆளுமை முனைகிறது.
அரிதாகக் கட்டியாக தூளானதுமான
அரிதாரம் பளிங்கானவொரு மருந்தாம்.
திருமகள், மஞ்சள் கத்தூரியுமரிதாரம்.

*

துரோகமுடைய காதல், வஞ்சகம் 
துரத்தும் நட்பு, கையூட்டெனும்
துன்மதியில் துயிலும் அரசியல்,
துன்பம் துடைக்காத சமூகசேவை,
துச்சமென மதிக்கும் சொந்தங்களனைத்தும்
துடைத்தெறியும் அரிதாரங்களே.

*

புன்னகை, அழுகை, மெய்,
பொய், கோபமனைத்துமே அரிதாரம்
பாடையில் போதலே அரிதாரமற்றது.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 21-11-2017.

*

devi-blue

54. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- அலைபாயுதே

 

 

 

chippikkul -1-12-17

*

அலைபாயுதே

*

நிலையின்றி என் மனம்
அலைபாயுதேன் எல்லை மீறி/
கலைக்கண்ணனின் கனிந்த பார்வை
கலையெனும் கண்ணான காதலோ!/

*

ஊன் பாகமாயுருவில் கலந்து
தேன் பாகாயினிக்கும் இது/
அன்பெனும் அவதியாம் உயிரூக்கி
இன்பநதியாய் இயக்கும் வாழ்வை/

*

புத்தக மயிலிறகாய் இதயத்துள்
பொத்தும் இருவர் உணர்வு/
தத்தித்தோம் போடுகிறது தலைமுறையாய்
மொத்தமான காதல் தத்துவநாடி./

*

அசையும் சுரபிகளின் மென்னகை
இசைத்து நனைக்குது உயிர்நதியை/
விசையாகி உறவை இணைக்கும்
வில்லாகிய இன்ப மன்மதபாணமாம்./

*

கண்ணுக்குள் நுழைந்து மனதோடு
வண்ணமாய் உயிருள் உரசி/
மண்ணுக்குள் மனிதனைப் பிணைத்து
எண்ணில்லாப் பலனீயும் காதல்./

*

பலர் வாழ்வு விலையாகுதே/
சிலரன்பு வளமாய் நிலையாகுதே/
தளராத மனம் தழும்பாதே./
நிலையான காதலென்றும் அலைபாயுதே./

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 2-12-2017

*

waterdivider

53. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் ( பெண்மையைப் போற்றுவோம்.)

 

 

amirtham5,8-3-2018

*

 பெண்மையைப் போற்றுவோம்.

*

பெண்மையை மதிக்கவே அர்த்தநாரீசுவரர் உருவம்.
பிரம்மனும் கலைமகளை நாவில் கொண்டவரே
பூமாதேவியான மங்கை பூகம்பமும் தாங்குவாள்.
கண்மணியாய்ப் பெண்மையைப் போற்றுதல் திறன்.

*

பதினாறு கரங்களுடையவளாய்க் கலை, கல்வி,
நிதி, சட்டம், அரசியல், விளையாட்டென
புதிதாய் ஆயுதமுமேந்திப் பல்லவதாரம் எடுத்து
நதியாயோடும் வல்லமைப் பெண்மையைப் போற்றுவோம்.

*

பாரதி, பாரதிதாசன் கூறியபடியே இன்று
பாரெங்கும் தந்தையாயுமுற்ற துணையாயும் குடித்தனம்
பாங்காய்ப் பேணுகிறாள். அடக்குமுறைத் தீயில்
பொசுக்காது பெண்மையைப் போற்றுவோம்! உயர்வோம்!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்..டென்மார்க்.5-3-2018

*

 

pen2

52. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (ஊன்றுகோல் இன்ப நினைவுகளே!)

 

 

amirtham -kathal

*

ஊன்றுகோல்   இன்ப   நினைவுகளே!

*

மென்சிறகு வெண் பறவைகளின் துணையோடு
உன் பரிசாம் கொலுசு நினைவோடு
இன்கதை பேசுகிறேன் தனிமை அனலோடு
அன்னத்தைத் தூது விடலாமா உன்னிடமென்று.

*

இராட்சசனே! இரசனைகளை நினைக்க வைத்து
இரக்கமின்றி விலகினாயே இது நியாயமோ!
இரசிகனே உன்னை நினைந்துருகி உருகியே
என்னாடை இடையில் இருந்து நழுவுகிறதே.

*

விரகம் மேலிட வீணாகிறதே என்
வித்தையாம் அழகுக் கலை! இனியென்னை
விழலாக கவனிப்பது நிலைக்கண்ணடி தானோ!
வியப்பு! இதை நினைத்தேனா நடக்குமென்று!

*

பிரிய அன்புப் பரிமாறல் விலகிட
பருவ உணர்வுத் தழுவல் கனவாகிட
திருவே மயக்கும் உன்னழகு நினைவாகிட
உருகும் புலன் ஐந்தும் தாகமாகிறது.

*

ஏக்க வானில் நீல இரவு
தாக்கம் தருகிறது உன் பிரிவு.
ஊக்கமற்ற சோர்வு தூக்கம் கெடுக்கிறது.
ஊன்றுகோல் நீயருகிருந்த இன்ப நினைவுகளே!

*

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் 29-5-2017

*

hearts-line-205qa1t

51. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- துரத்தும் நினைவுகள்.

 

 

nilamuttam -vaitam

*

துரத்தும் நினைவுகள்.

*
(பரத்துவம் – கடவுள் தன்மை)

துரத்தும் நினைவுகள் பல சமயம்
இரத்தம் வடிவதும், இன்பம் துய்ப்பதும்,
இரத்தினக் கம்பளம் விரிப்பதுமாக, மனம்
உரத்துக் கூற முடியாதவையும் உண்டு.

*

சிரத்தையோடு தூங்கிடும் முன்னர் கொடுமைகளைப்
பரத்தி நினைவு மேடைக்கு எடுத்தலைத்
துரத்தல் திடமான என் வழமை.
பரத்துவமுதவும் துரத்தும் கெட்டவைகளை விரட்ட.

*

பேரார்களின் குறும்புகளின்று எம்மைத் துரத்திப்
பேணுகிறது பெருமானந்தமாக. பேரின்பம் அவைகளைப்
பேழையுள் அடைத்தல் இயலாத காரியம்.
பேரேடும் போதாது எழுதிப் பதுக்கிட.

*

பிறந்தது முதல் மரிக்கும் வரை
நிறைந்த நினைவுகளெமை வாழ வைப்பவை.
ஐக்கியமான ஐம்பது வருடத் திருமணமும்
ஐசுவரியமாய் ஆனந்தத்தைத் தூவிய நினைவுகளே.

*

அம்மா, அப்பா, உடன் பிறப்புகளுடன்
செப்பமாய் அன்பூஞ்சல் ஆடிய நினைவும்
தப்பாது தாலாட்டுது புலம் பெயரிடத்தில்.
அப்பப்பா! நினைவுகள் வாழ்வின் பசுமைகள்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 27-4-2017

*

thuraththum

*

waves

 

 

 

50. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள். காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு.

 

 

nilachoru-21-4-17

*

நாட்டுப்புறப் பாடல்

 காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு.

*

காட்டு மல்லி பூத்திருக்கு
காவலின்றி விரிந்திருக்கு
பாட்டுக் கட்ட ஆசையிருக்கு
நாட்டுப் பாடல் தானா வருது
நீட்டி முழக்குவோம் நேசமாக. (காட்டு)

*

கேட்டுப் பறிக்கத் தேவையில்லை
கேள்வி கேட்க யாருமில்லை
மூக்குப் பறிக்கும் வாசைன
முகர்ந்து பார்க்கத் தேவையில்லை.
மாலை கட்டிச் சூடுவோம். (காட்டு)

*

மலர் பந்தல் விரிப்பு.
மலையருவியருகில் தாளம்.
மனவருத்தமெம் உணவு குறைவு
மாய்ந்து வேட்டையாடுவோம்.
மகிழ்ந்து சேர்ந்து உண்போம். (காட்டு)

*

மரத்து மேல வீடு.
யானை வந்தால் ஓடுவோம்.
யாகமே யெம் வாழ்வு
புலி வரவுக்கும் குறைவில்லை.
புருவம் உயர்த்தும் வாழ்வே. (காட்டு)

*

வெள்ளைக்காரன் வருவானிங்கு.
வெகுமதிகள் தருவான். கூடாரம்
அடித்துக் கும்மாளம் போடுவான்.
காட்டு மல்லி மாலையை
கழுத்திலணிந்து ஆடுவான் (காட்டு)

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 23-4-2017

*

maxresdefault (3)k

49. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (வயிற்றுப் பசி!)

 

 

puthumai-12-2015

*

வயிற்றுப் பசி!

*

சொல்லிப் பரியாது சொல்ல முடியாது
எல்லோரும் பெறுவது. அறவே தீராதது.
ஒரு நோய்! பெரும் பசி!
ஒரு சாண் வயிற்றுப் பசி!
படிப்படியாய் உயிர் வாழத் தூண்டுமுணர்வு.
அடிப்படைத் தேவை பசியெனும் உணர்வு.
உலகனைத்துச் சீவன்களின் பொது மொழி
அலக்கழித்து வாட்டும் இலக்கண வழி

*

உணவே பசிக்கு எரி பொருள் 
உணவிற்காய் உலகையே புரட்டும் மருள்
பசி மயக்கம் உயிரையும் பறிக்கும்.
பசித்தால் பெரும் குசி பிறக்கும்.
தாளாப் பசியால் அறிவுடமை, தவம்,
தாளாண்மை, முயற்சி, வண்மை, குலம்:,
தானம், கல்வி, மானம், காமமெனும்
தசமும் பறக்கும். பசி ருசியறியாது.

*

பசி ஏழைகளின் சொத்து. இதை
பகடையாக்குவான் பணக்காரன் தன் சுகத்திற்கு.
பசித்தால் புலி புல்லையும் உண்ணாது.
பகுத்தறிவாளன் மனிதன் எதையும் உண்பான்.
பசியாமையும் ஒரு நோய். நன்கு
பசிக்க இஞ்சி சாப்பிடலாம். ஒரேயளவு
சீரகம் – உப்பு வாயில் மென்றால்
சீரான பசி ஏற்படும் முயலுங்கள்!

*

 பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.  டென்மார்க்.  10-  12-2015

வேறு

*

பசி
1.
பசி உணவு, உணர்வு வேட்கை
பசி வந்தால் உருசி அறியாது.
பசி வந்தால் பத்தும் பறக்குமாம்.
பகுத்து உண்பானைப் பசி அண்டாதாம்.
2.
பசி வர உணவு உண்.
நடைப் பயிற்சி பசி தூண்டுமாம்
பசித்தவர் பலருலகில். உணவை வீசாதீர்!
பூனையின் பசிக்கு எலி பலி
3.
தீயின் பசி அனைத்தையும் சுருட்டியது.
காமப் பசியில் சிறுமியரும் பலி.
பணப் பசியே இலஞ்ச ஊழல்.
தேசியமொழி பசி. அஃறிணைக்கும் உண்டு.
4.
பசி வராது உண்பவரும் உளர்.
அறிவுப் பசியும் அற்புதமான உணர்வு.
பசி எடுக்கவும், பசிக்காதிருக்கவும் மாத்திரைகளுண்டு.
கருமமே கண்ணாயினார் பசி நோக்கார்.
5.
வயல் விளைந்தால் பசியுலகு அழியும்.
அன்னையின் முதலெண்ணம் வீட்டார் பசி.
புலி பசித்தாலும் புல் தின்னாது.
பசி சோர்வு, நடுக்கம் தரும்.
6.
தமிழ் பசி என்று பலர்
தமிழெழுதி இங்கு பசி ஆறுகிறார்.
இது ஆறும் பசி அல்ல.
பலரை அவதிக்கு ஆளாக்கும் பசி.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். 20-8-16

fruits

48. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (மனித நேயம்)

 

puthu-7-2016

*

மனித நேயம்

*

இரக்கம், அன்பு, கருணை
சமூக உணர்வினைக் காட்டுதல்
மனித நேயம். உயிரின் நிலையாம்
அன்பு, அளவிலா நேச வழியது, தன்னலமற்றது.

*

குழப்பம் செய்பவனும் மனித நேயம்
இல்லாதவனே! கொலையாளி போன்றவன்.
குறை சொல்வதிலும் குறையகற்ற
உரையாடலாம் பிறரை மிதிக்காது.

*

சமூகத்தில் பிறர் மதிக்கும் பதவி
அந்தஸ்திலுள்ளவன் பண்பாளனென்பது பொதுவிதி.
இவை மறந்து சிலர் சில இளையோர் போன்று
நடப்பவர் மனித நேயமிழந்த பண்பற்றவரே.

*

பிறரைத் தள்ளி ஒதுக்கித் தானுயரும்
மாபாதகனாகி மனித நேயமழிக்கிறான்.
சுய உயர்வு, சுயநலம், சுய சிந்தனையாம்
முட்புதர்களே மனிதனின் கேடு…காடு

*

அன்னை தெரேசா நெல்சன் மன்டேலா போன்ற
பலர் மனித நேயக் காவலர்.
அவர்கள் மனித நேய ஆதரவாளர்
மனித நேயம். பலரை வாழவைக்கிறது

*

மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை
என்றார் விவேகானந்தர்.
கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மையென்பதும்
சிறந்த மனித நேய வழி.

*

ஏழைக்கு உணவிடுதல் அபலை கண்ணிர்
துடைப்பவன் இறைவனுக்கு நிகராகிறான்.
நெகிழ்ந்த இதயம், பிறரை மதித்தல்
ஏழைகளின் துன்பம் துடைத்தல்
இறைவனால் விரும்பப்படும் செயல்கள்.

*
வேதா. இலங்காதிலகம்   ஓகுஸ் டென்மார்க்.  July 2016.
*
vector_146.cdr