1. சிறுவர் பாடல்கள்.பச்சைக்கிளி

 

 

kili

*

பச்சைக்கிளி

அன்பாலே பேசி அணைக்கலாம் உன்னை
வன்முறைக் கிளி, யோசியக் கைதி.
சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை நீ
செவ்வாரமுடை சொக்கும் சொண்டுக்காரி நீ

அலெக்சாண்ட்ரினா பரகீட் உயர்தரக் கிளியாம்
அடர்ந்த காட்டில் வசிக்கும் நீளமானவளாம்
விலை இரண்டாயிரம் ரூபாவாம், கோவை
வஉசி உயிரியல் பூங்காவில் காணலாமாம்.

பச்சைக் கிளி, பால் சோறு,
கொச்சி மஞ்சள், கொஞ்சி விளையாட
அச்சா குழந்தைப் பாடல் வரிகள்
இச்சையாய் இசைந்து பாடுவார் அழகாக.

பா வரிகள்
வேதா. இலங்காதிலகம்
டென்மார்க்.
17.5.2016

வேறு

பச்சைக்கிளியே வா வா வா
பாலும் சோறும் உண்ணவா
கொச்சி மஞ்சள் பூச வா
கொஞஇசி விளையாட வா
பையப் பைய பறந்து வா
பாடிப் பாடி களித்து வா
கையில் வந்து இருக்கவா
கனி அருந்த ஓடி வா

*

26 சிறுவர் பாடல்கள் எனது முதலாவது வலையில் உள்ளது.
இணைப்பு இதோ…

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

kili

Advertisements