9. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (20வது – கவிச்சுடர்) 1.உன்னுடன் என் பயணம். 2. உலகமெனும் நாடகமேடை 

 

 

EN - paddankal - 2helt new

*

20 வது கவிச்சுடருக்குரிய கவிதையும் சான்றிதழும்.
இரண்டு கவிச்சுடர் விருதுகள்.

 

உன்னுடன் என் பயணம். 

*

தமிழ்க் கடலில் தென்றலாயென்
தமிழ்ப்பண் கதவு திறந்தாய்
அமிழ்தாம் செல்வாக்குடை உயிர்மொழியுன்
அழகும் இழுத்தது உண்மை
பழகியது காதல் மணமானது.

*

தமிழ்த் தோணியில் உன்னுடன்
அமிழ்ந்திடாது கையிணைத்து மிதக்கிறேன்.
கவிழ்ந்திடாத பவளப்படுகைப் பயணம்
தவழ்ந்திடும் தமிழ்த் தொடுகையினிமை.
மகிழ்விது கவிதை முகையே.

*

மொழி விழி நோக்கில்
வழியெல்லாம் நூலரங்க மேடைகள்.
முகிழ்த்தல் செந்தமிழ் நம்தமிழொளியே!
அகழ்ந்து தூரிகை வரைபவைக்கு
அகிலம் பேரிகை முழங்கட்டும்.

*

குறுந்தொகை தொல்காப்பியம் இணைந்து
நறுந்தேனாகி வழியும் நசையுறு
மலைத்தேன் பல்லக்குப் பயணமிது.

*

14-6-2018  வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

*

malalai-th13,14-6-2018

*

 

இரண்டாவது கவிச்சுடர் விருது.

*

 உலகமெனும் நாடகமேடை

*

(குலகாயம் -குலவொழுக்கம், ஏடகம் -தென்னை, 
கூடகம்- வஞ்சம்)

கலகமுடை காசினியில் களிப்பினுள் மூழ்குதல்
இலகு அல்ல இணைந்து வாழ்தல்.
குலகாயம் பேணிக் குடியிருத்தல் அனைத்திற்கும்
உலகம் ஒரு நாடகமேடை ஆனதே!

*

குலவொழுக்கம் மதித்து குணத்திற்கு ஏற்றபடி
குலக்காவலனாய் வாழ்ந்து குலமதம் பேணுதல் 
குலமுறை காத்து குலவுதல் சாணக்கியம்..
சுலபம் அல்ல சுற்றும் உலகில்.

*

உனக்காக வாழ் உலகுக்காக அல்ல
தனக்கான வாழ்வு தடம் பதிக்கவே
நினக்கான தத்துவம் நீயே ஆக்கிடு.
சினக்காது இயல்பாக சீரோடு வாழ்!

*

நாடகமென்று வாழாது நல்ல மனிதராக
வேடமிடாது துரோகமின்றி வேற்றுமையின்றி வாழ்!
ஏடகமாய் உதவி எல்லோரையும் அணைத்திடு
கூடகமின்றிக் கூடி வாழ்ந்தல் சிறப்பு!

*

 5-7-2018  வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க்

*

malalai.-th4.5,-7-18

*

எனது முதலாவது வலையில் பட்டங்களின் தொடர்ச்சி உண்டு.
அதன் இணைப்பு இதுவே:-  

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

*

stock-vector-set-of-ornamental-floral-rule-lines-underlines-31318351-b

Advertisements

8- நான் பெற்ற பட்டங்கள் (கவித்தாமரை விருது)

 

dr jeeva . kavithamrai

*

டாக்டர் ஜீவாவின் கவிதைப்பூங்கா
பெருமையுடன் நடத்திய கவிக்களம்
16ல் காதலெனும் கடலினிலே
தலைப்பிற்கு சிறப்பாக கவியெழுதி
கவித்தாமரை விருதுக்கு கவிஞர்
வேதா. இலங்காதிலகம் அவர்கள்
தேர்வாகியுள்ளார் என்பதினை
அறிவித்து வாழ்த்துகிறோம்  
இதற்குரிய கவிதை  
17-3-2017  

காதலெனும் கடலினிலே

*

காதலெனும் கடலினிலே கூதலெனும் இன்பத்திலே
மோதலற்ற வாழ்வினிலே ஐம்பது வருடங்கள்!
ஆதலாலிது பொன் விழா ஆண்டெமக்கு!
பாதகமற்ற நேசமே சாதக சாகரம்.

*

ஈதலும் எடுத்தலுமாய் அன்பைச் சிந்தி
கீதம், கீத வேதமாய் அனுபவித்து
சாதல் வரை செல்வோமொரு நம்பிக்கை.
சாதனையாகுமிவ் விணைவு பிறர் பார்வைக்கு!

*

சீதளமான சூதில்லா சாதனைக் காதல்
போதனையாகும ஒரு சேதமற்ற பிணைதல்.
சோதனைகளிலும் பிரியாது துணை நிற்றல்
தீதற்ற உடையாத உறுதிக் காதல்.

*

காதல் படகு ஆதரவுத் துடுப்புடன்
பாதகமின்றிக் கரை சேரும்.
மேதகு திறமையால் வெற்றியுறும் காதல் 
வேதமாகும் உலகிற்கு! உற்சாகமாய் நீந்துங்கள்!

*

இரண்டாவது கவித்தாமரை விருது  

 

dr.jeev-kaithama-2

*

இதற்குரிய கவிதை  

மனிதம் வாழ்கிறதா?

புனிதமான கருணை, காருண்யம் அன்பானது
இனிதான கூட்டு இணைவு உணர்வது
இனம், மதம், மொழி கடந்தது
மனிதநேயம் என்று நாம் அழைப்பது.

காலத்தில் தீமையுயர்ந்து கலி முற்றியது
மூலத்தில் நல்லவைகள் ஆலமாய் மாறுகிறது.
ஓலமிடுகிறோம் மனிதன் மேலானதை மறந்ததை.
நிலம் நனையும் மழையே மனிதம்.

மரத்தின் நிழலாக மனிதம் வாழ்கிறது.
உரமான நற்பண்புக் கிளைகளை வெட்டுவது
தரமான நிழலாம் மனிதம் வாழ்வதை
திரமாகத் தடுக்கிறது துன்பமான நிலையதே.

மதமான குணங்கள் கதமானால் நிச்சயம்
மனிதம் வாழும். அன்பு சாந்தம்
புனிதமானது. அகங்காரம் அழுக்காறு அழிப்பது
புகலிடம் தரும் மனிதம் வாழ்ந்திட.

புகழ், பதவிக்காய் நாளும் தன்னை
அகழ்ந்து ஆவலில் நிம்மதி இழக்கிறான்.
அகவிருள் அழிந்து போதுமெனும் மனம்
அருகினாலும் போதுமே மனிதம் வாழும்..

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.9-3-2018

 

47ifaoekmx0

 

6. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (13)

 

muththamil-.Kaviyatuvi

*

தமிழுலகில் நான்பெறும் 17வதுபட்டமாக 

           – கவியருவி

என்ற பட்டத்தை பெற்றுள்ளேன். தமிழுக்கு ஆண்டவனுக்கு…நன்றிகள்.

****************

முத்தமிழ்க்களம். ஆண்டுவிழா போட்டிக் கவிதை.
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 4-4-2018

*

காவிரித் தாய்

*
(கா- பூஞ்சோலை. ——– + விரி)

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பிரம்மகிரியில்
மேன்மையாம் தலைக்காவிரியில் உருவாகித் தவழ்வதும்
மேனியிலுமடி மண்ணிலும் தங்கத் தாதுக்களும்
மேம்பாட்டால் பொன்னி என்ற பெயருடனும்
மின்னுற்பத்தி, அன்றாடப் பயன் பாசனத்திற்குதவுகிறாள்.

பாயும் இடமெல்லாம் பசுஞ்சோலை விரிப்பதால்
பாங்காகக் காவிரி பெயரும் கொண்டாள்.
பிரச்சினை, தேசியமான நீர்ப் பங்கீடு.
பிணக்கு எதிர்ப்பாடில் தமிழ்நாடு கர்நாடகா.
பூம்புகாரில் வங்காள விரிகுடாவில் சங்கமம்.
___________________  

EN - paddankal - 2helt new

*

sunburst

5. நான் பெற்ற பட்டங்கள்(12)

 

தமிழுலகில் நான்பெறும் 17வதுபட்டமாக 

            -முழுமதி- 
என்ற பட்டத்தை பெற்றுள்ளேன். தமிழுக்கு ஆண்டவனுக்கு…நன்றிகள்.

muttam27-12-.2017

*

முற்றம்( படைப்பாளிகளின் சொர்க்கம்.)முத்தான 3 வரிகள் 26-12-2017 படவரிகள்.
1. பிள்ளைகளிற்காக எதுவும் செய்வாள் தாயவள்.
கிள்ளைகளை உயர்த்துவது புனிதத் தாய்மை.
வள்ளலிறைவன் வரமீவான் கொள்ளை சுகமடைவாய்.
2. நிச்சயம் வெல்ல உன்னால் முடியுமுன்
பச்சைப் பிள்ளைகளை நீ காப்பாற்றுவாய்.
அச்சமின்றி உழை! மச்சமுடைய எதிர்காலமுண்டு.
3. பூங்கொடி உன்னை இந்த நிலைக்குள்
பூட்டியவர் யார்! மெல்லிடை இது!
பொல்லாப் பாரம் தாங்குமா கொடுமை!
4. கடும் பாரம் ஏற்றியது விதியோ!
கணவனா, தந்தையை இழந்த நிலையாவிது!
வறுமையாலறிவுயராது பெரும் பொதி சுமக்கிறாயே!
5. பஞ்சுப் பொதியா இது அன்றிப்
பாரமுடைய நெற் பொதியா! உரமடைய
ஓய்வு எடுத்துத் தூக்கிடுவாய் பெண்ணே!
வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க்.26-12-2017
*
*
EN - paddankal - 2
*
ribbon

4. நான் பெற்ற பட்டங்கள்(11)

 

தமிழுலகில் நான்பெறும் 16வது பட்டமாக
                -கனல்கவி-
என்ற பட்டத்தை பெற்றுள்ளேன். தமிழுக்கு ஆண்டவனுக்கு…நன்றிகள்.

nilaa. kanal kavi

*

நிலாமுற்றம் – கவிஞனின் கனவு.
கடைசிவரித் தலைப்பு கவிதை.
கடைசிவரி:-

25508166_2002576499965256_1339735498830385932_n

*

உதிரும் வண்ணக்கனவுகளே

*

எதிரும் புதிருமானவை கனவுகள்.
அதிரும் பலமற்ற எண்ணங்கள்
உதிரும் பவழமல்லிகையாய்ப் பரவும்.
முதிருமறிவில் சில முதுமையாகும்.
பதியும் காலடித் தடமாகவும்
சதிராடும் மழைத் தாளமாகவும்
புதிய மின்னலாகவும் கனவுகள்
தகுதியுடைய கனவுகள் பலனாகும்.

*

உதிராத வண்ணக்கனவுகளாக நிழற்படங்கள்
கதிராக விரிந்தொளி வீசிடும்.
உதிக்கும் வண்ணக்கனவுகளை நூலில்
பதித்திட கவிதையாக இனிக்கும்.
சொற் சங்கிலிகளை இணைத்து
நற்கனவு மாலை செய்தாலே
பொற்கனவு சக்தியுடைய எண்ணமாகும்.
கற்கோவிலாக நிமிராதோ கனவுகள்.

*

கொட்டும் பனியில் இயற்கை,
வட்டமிடும் வயோதிபரசைவு பனியில்,
சீனி வியாதியாளரின் அதிக
தீனியாம் தீராத ஆசை,
பாலில்லா மார்பைச் சுவைக்கும்
குழந்தையின் தீவிர எண்ணம்
புதிராகும் வானவில்வண்ணங்களும் மாதிரி
உதிரும் வண்ணக்கனவுகளே!

*

பாதையில் கானல் நீரும்
உதிரும் வண்ணக்கனவுகளே…..

*

EN - paddankal

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 21-12-2017

*

12076127-stuhy-rosette-badge,-ilustrace

 

 

 

3.நான் பெற்ற பட்டங்கள்(10)

15வதாக ‘ கவி வித்தகர் ‘பட்டம் இறுதி வரிக்கவிதை வரிகளாக எழுதிவெற்றி பெற்றேன்.
தமிழுக்கு ஆண்டவனுக்கு…நன்றிகள்.

ஓ!……மிகவும் ஆனந்தம்!…லேசுப்பட்ட வேலையல்ல.!…
பல தடவை முயற்சித்தேன்!.
அதனால் எழுத எழுத என் தமிழ் மெருகேறுவது உண்மை….
இன்னும் முயற்சிப்பேன். ‘ கவி வித்தகர் ‘ நிலாமுற்றப் பட்டம்.
மிகுந்த மகிழ்ச்சி…நடுவர் குழாம், நிலாமுற்றம் குழுவினருக்கு மிக்க நன்றி.

*

En paddankal

*

nilaamuttam .kaviviththakar

*

 இதன் கவிதை இதோ!..:-    கடைசி வரிக் கவிதை

அவள் ஒரு அழகிய கவிதை

*

மஞ்சள் நிலவொன்று  மகிழ்ந்து
கொஞ்சும் விழிகளுடன் வீதியிலிறங்கியது
தஞ்சம் கேட்கவில்லை தன்
நெஞ்சத் துணிவுடன் கடமைக்காய்.

*

ஆரவாரமின்றி அடக்கமாய் அடியெடுக்கிறாள்.
ஆரணங்கேயுன் அழகால் அல்லாடும்
அணழகர் எத்தனையோ ஆயிழையே!
ஆராதிக்குமவன் உன்னிதயம் திருடிவிட்டானா!

*

பிரமன் படைப்பிலே பித்தாகிறேன்
பிரமை பிடிக்குதடியுன் விழியழகில்
பிரபஞ்சத்தைப் புரட்டும் காதல் 
பிட்சாந்தி நானடி புரிகிறதா!

*

நாணிக்கோணும் பெண்ணல்ல நீ!
நாலும் தெரிந்த பாவனையென்னை
நாட வைக்கிறதுன் அன்பை
நாடகப்பொற்பாவையே என் நறுந்தேனே.

*

வாழ்வின் சந்தம் காதலடி
தாழ்ந்திடாது உய்த்திட உன்னோடு
ஆழ்ந்து அனுபவிக்க வேண்டுமடி.
வாழ்ந்திடுவோமே ஒரு குடைக்கீழ்

*

இவளொரு ஆசைச் சுரங்கம்!
அறிவுப் பெட்டக அரங்கம்!
அனுபவக் காதலிற்கு விதையாய்
அவள் ஒரு அழகிய கவிதை.

*

(பிட்சாடனம் – இரத்தல், பிச்சையெடுத்தல்)

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 5-7-2017

*

 

divider lines.jpg - A

 

3. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (10)

நான் பெற்ற விருதுகள் தொடர்ச்சி…..

*

(வேதாவின் வலை – யில் 7 பதிவுகள் 7 அங்கமாக இந்தத் தலைப்பில் உள்ளது. )    

*

நான் பெற்ற சாரல் குயில் பட்டம் தவற விடப் பட்டு நினைவு வர வலையேற்றுகிறேன்.
அதற்குரிய கவிதை சான்றிதழும் இங்கு.

*

1.  கவியூற்று
2.  கவினெழி
3.  கவியருவி
4.  கவிச்சிகரம்.
5.  சிந்தனைச் சிற்பி
6.  ஆறுமுகநாவலர் விருது.
7.  கவிமலை.
8.  கவிவேந்தர்.
9.  கவித்தாமரை
10.  கவித் திலகம்
11.  பைந்தமிழ் பாவலர் 
12.  கிராமியக் கவிஞர்
13.  சாரல் குயில

*

saral kujil-1

*

செந்தமிழ்ச் சாரல் – கிராமியக் கவிதை
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 22-4-2017

வீரம் விளைஞ்ச மண் இது தானே

*

வீரம் விளைஞ்ச மண்ணின் கதையின்
சாரம் கூறும் விவரங்கள் எம்மை
ஓரம் போகச் செய்யாது சிரமுயர்த்தி
தீரம் கொள்ளச் செய்திடும் உண்மை.

*

யாருக்கும் அடங்காத வீர குணம்
யாக்கையில் ஓடும் குருதியிலும் ஊறும்.
கோலெடுத்துச் சிலம்பாடி வளர்ந்து பின்
வேலெடுத்து வீரம் நாட்டினர் அன்று.

*

இலக்கு நோக்கிப் பயணம் சென்றால்
கலக்கி உயர்வாய்க் கவனச் செறிவில்
கனவேகம் மனவேகமாகி உறுதியான உடலும்
உனது இயக்கமாகி உலகை வெல்வாய்.

*

மகாபாரதப் போரும் தந்திரங்களும் இன்னும்
இராம இராவண யுத்தமும், தமழரின்
மரபுவழி வீர விளையாட்டு ஏறுதழுவலும்
வீரம் விளைந:த மண்ணின் வரலாறே.

*

சிந்துவெளி நாகரிகத் தொடக்கம் இது.
முந்தைய பெண் வீராங்கனை வேலுநாச்சியார்
பிரித்தானிய ஆட்சிக்கெதிராயெழுந்த இராணி இலட்சுமிபாய்
இந்திய விடுதலைப் போராளி கடலூர் அஞ்சலையம்மாவென
வீரம் விளைஞ்ச மண் இது தானே.

*

1457745k8p286od3g

2. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (9)

 

நான் பெற்ற விருதுகள் தொடர்ச்சி…..

*

(வேதாவின் வலை – யில் 7 பதிவுகள் 7 அங்கமாக இந்தத் தலைப்பில் உள்ளது. )    

இன்று 12-6-2017 ‘ கிராமியக் கவிஞர் ‘ விருது கிடைத்துள்ளது. தொடர்ந்து எழுதிய தலைப்புகாளல் கீழ் வரும் கவிதைக்கு இந்த விருது கிடைத்துள்ளது. மிக மகிழ்ச்சி இதோ பாருங்கள்.

*

nilamuttam - kiramiyam

*

1.  கவியூற்று
2.  கவினெழி
3.  கவியருவி
4.  கவிச்சிகரம்.
5.  சிந்தனைச் சிற்பி
6.  ஆறுமுகநாவலர் விருது.
7.  கவிமலை.
8.  கவிவேந்தர்.
9.  கவித்தாமரை
10.  கவித் திலகம்
11.  பைந்தமிழ் பாவலர் 

12.  கிராமியக் கவிஞர்

 

நாட்டுப்புறப் பாடல் 
தலைப்பு:- ஆவாரம் பூவே

*

ஆவாரம் பூவே! ஆசைக் கண்ணே!
பூவாரம் போட ஆசை பெண்ணே
காவாங்கரை (வாயக்காற் கரை)க்கு வருவாயா செண்டே
காவலாளியில்லா என் காட்டு மல்லிகையே
காதோரம் கூறுவேன் என் காதல்
தேவாரங்களை தேன் கதலிக் கனியே!

*

மச்சாளே! என் பாவாடைப் பூச்சரமே!
இச்சை அதிகமாச்சடி வாடி உன்னை
இழுத்தணைக்க வேண்டுமடி நேசக் குயிலே!
பழுத்த மாங்கனியே! எள்ளுருண்டை தானுனக்குப்
பாசமாய் நான் கொண்டு வருவேன்
எடுத்து ஊட்டி விளையாடுவோம் வாடி.

*

கொலுசு ஒன்று கேட்டாயே! ஆசையாய்க்
கொடுத்திட காத்திருக்கு என் கையிலே!
பவிசு காட்டாம வாடி புள்ளே!
பவித்திரமாய் உன்னை நான் காப்பேன்!
பச்சைப் புள்ளையல்ல நீ நல்ல
பருவக் குமரியடி பதமான பனாட்டே!

*

நேரம் கடத்தாம வேளைக்கு வந்திடு
நேச நெஞ்சு வாடுதல் நியாயமோடி!
நித்திரை குறையுதடி நின் காட்சி
நித்தமும் வேண்டுமடி! நாட்டுக் காதலானாலும்
நிறைகுடமடி என் காதல்! எனக்கு
நிழல் தர வாடியென் செல்லமே!

*

(பனாட்டு – பனங்கழியில் செய்யும் பதப்படுத்திய இனிப்பு)

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 29-5-2017.

 

No automatic alt text available.

 

 

1. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (8)

 

நான் பெற்ற விருதுகள் தொடர்ச்சி…..

*

வேதாவின் வலை – யில் 7 பதிவுகள் 7 அங்கமாக இந்தத் தலைப்பில் உள்ளது. இதில் கவித்திலகம் சான்றிதழ் இப்போது தான் கையில் கிடைத்தது.
இந்தியாவில் டாக்டர் ஜீவாவின் குழும விழாவில் கொடுக்கப்பட்டது.

1. கவியூற்று
2.கவினெழி
3.கவியருவி
4.கவிச்சிகரம்.
5.சிந்தனைச் சிற்பி
6.ஆறுமுகநாவலர் விருது.
7.கவிமலை.
8.கவிவேந்தர்.
9. கவித்தாமரை
10. கவித் திலகம்
11.பைந்தமிழ் பாவலர்

dr.Jeeva-2

*

dr jeeva- viru

முழுவதும்  முதல் வலையில்

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

*

corrections name..

dr.jeeva

*

 

                                      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&