5. (பாமாலிகை (தமிழ் மொழி. 52). எழுத்து.5

 

dsc_0023

*

எழுத்து – 5

*

முன்னுரையாய் அறிவுப் பள்ளத்தாக்கில் நுழைந்து
மென்னீல எழுத்து நதியில் கரைகிறேன்.
என்னவெல்லாமோ எழுத்தில் பகிர ஆசை
பன்மையாய் உந்துகிறது மழைத் துளிகளாக
உன்னுது எண்ணங்கள் எழுத்தாயுதிர்ந்திட ஆயினும்
முன்னேறும் அக்னியுறங்கும் காடு எழுத்துலகம்.
மென்னகை மென்னடை வன்மையாகவும் விழுந்து
முன்மாதிரியாக முரண்டுடன் முன்னோடியாகிற நல்லெழுத்து.
*
மூச்சாக, பேச்சாக, வீச்சாகும் எழுத்து
பூச்சான உலகில் உண்மையான உயர்வு.
நீச்சல் நீட்சியான நீன்மை (பழைமை) நீரதி(கடல்).
தீச்சொல்லற்ற நேர் பயண நினைவு.
அச்சமற்றுத் தகுதியாய் வாழ்வதின் முனைவு.
உச்சமான வாழ்வு மேன்மை நிறைந்தது.
பச்சை உண்மைகளே பதியப் படுகிறது.
துச்சமின்றி நிலைக்க வேண்டுமென் இச்சை.
*
நாள்தோறும் புதிய புரிதல்கள் பாடங்கள்
ஆள்கை முயற்சியடிப்படை கோவை(கோப்பாய்) மண்ணே
தோள் கொடுத்துத் துணை வருகிறது
நாள் கிழமை பார்க்காத உலா.
நீள்வது அமாவாசையிலும் மாணிக்க ஒளியன்றோ!
வேள்வி எழுத்தால் விளையும் நூல்கள்
தாள் திறக்கும் மனித மனக்கதவுகளை.
கேள்விச் செல்வத்தோடன்றோ மனிதன் பிறக்கிறான்!
*
 
முன்னுரையாய் அறிவுப் பள்ளத்தாக்கில் நுழைந்து
மென்னீல எழுத்து நதியில் கரைகிறேன்.
என்னவெல்லாமோ எழுத்தில் பகிர ஆசை
பன்மையாய் உந்துகிறது மழைத் துளிகளாக
உன்னுது எண்ணங்கள் எழுத்தாயுதிர்ந்திட ஆயினும்
முன்னேறும் அக்னியுறங்கும் காடு எழுத்துலகம்.
மென்னகை மென்னடை வன்மையாகவும் விழுந்து
முன்மாதிரியாக முரண்டுடன் முன்னோடியாகிற நல்லெழுத்து.
*
மூச்சாக, பேச்சாக, வீச்சாகும் எழுத்து
பூச்சான உலகில் உண்மையான உயர்வு.
நீச்சல் நீட்சியான நீன்மை (பழைமை) நீரதி(கடல்).
தீச்சொல்லற்ற நேர் பயண நினைவு.
அச்சமற்றுத் தகுதியாய் வாழ்வதின் முனைவு.
உச்சமான வாழ்வு மேன்மை நிறைந்தது.
பச்சை உண்மைகளே பதியப் படுகிறது.
துச்சமின்றி நிலைக்க வேண்டுமென் இச்சை.
*
நாள்தோறும் புதிய புரிதல்கள் பாடங்கள்
ஆள்கை முயற்சியடிப்படை கோவை(கோப்பாய்) மண்ணே
தோள் கொடுத்துத் துணை வருகிறது
நாள் கிழமை பார்க்காத உலா.
நீள்வது அமாவாசையிலும் மாணிக்க ஒளியன்றோ!
வேள்வி எழுத்தால் விளையும் நூல்கள்
தாள் திறக்கும் மனித மனக்கதவுகளை.
கேள்விச் செல்வத்தோடன்றோ மனிதன் பிறக்கிறான்!
*
Vetha.langathilakam -Denmark. 4-11.2917
*
Swirl divider v2
Advertisements

4. (பாமாலிகை (தமிழ் மொழி. 51). எழுத்து.4

 

 

Avvanna1

எழுத்து.4

*

நூல் படிக்க எழுத்து கற்கிறோம்
மேலுலகு செல்லு முன்னர் கற்றிடுங்கள்!
நாலெழுத்து வாசிக்கும் இன்பக் கவர்ச்சியால்
நூலும் விரும்பியவர் வாசிக்கும் விலைமகளே
இறக்காத விடயங்களில் எழுத்தும் ஒன்று.
நிற்காத தொடர் வண்டி போல
உறங்காத நயகரா நீர் வீழ்ச்சியாக
இறங்குவது எழுத்துச் சாரல் தொடர்ச்சியாக

*

சுந்தரக் கடல் எழுத்து தந்திரமோ
மந்திரமோ அல்ல மன விதைகள்
முந்திய வள்ளுவன் வாழ்வின் குறளும்
அந்தக் கம்பன் தமிழும் எம்
நிரந்தர சிறகாக்கிப் பறந்திட ஆசை.
நினைத்திடு எழுத்து ஒரு சூரியன்!
நிரந்தர ஏர் சமூகத்தை உழுதிட!
பரந்த பிறப்பிற்கு உயிர் தருவது.

*

நல்ல எழுத்தை அலட்சியமின்றிப் பாராட்டலாம்
வெல்லும் கொலுசுச் சத்தம் அது
புல்லரிக்கும் மனதில் எண்ணும் தோறும்
வெல்லும் வரிகள் மின்னும் வைரங்கள்
புலன்களை ஊடுருவிப் பிறக்கும் முத்துகள்
வலமிடமின்றி எழுத்துக் கருவியால் குதிக்கும்.
கடற்கரை மணல் சிறு நண்டோவியப்
படமாக ஊர்ந்து ஊர்ந்து சிலிர்க்கும்.

*

ஆக்கம்:- பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க். 5-10-2017

*

 

Swirl divider v2

3. (பாமாலிகை (தமிழ் மொழி. 50). எழுத்து.3

 

 

12987089_1002193306538808_7990803277388296981_n

 

எழுத்து – 3

*

எழுத்து வார்த்தை ஒரு மந்திரம்.

அழுத்தி வரலாறு படைக்கும் சுந்தரம் (நன்மை)

அழுக்கின்றி நீரின் மேலும் வானத்திலும்

முழுக்கவென் தலை மேலும் சுற்றுகிறது.

விழுந்திடாத வண்ணத்துப் பூச்சிச் சிறகசைவு.

எழும் இரகசியக் கனவின் பெருக்கம்.

விழுந்து பொங்கி நனைக்கும் நீரூற்று.

வழுதில்லா மலரின் மலர்வு எழுத்து.

*

என்னிலிருந்து பிறக்கும் எழுத்து விதை

மின்னும்! உலகெங்கும்  பறவையாய் பரவும்!

அன்னியக் காடு, அமைதி வெளி,

சின்னக் கற்பாறை, சதுப்பு நிலமென

என்னவொரு வித்தியாசமின்றிப்  பாரெலாம் பரவுகிறது.

இன்னலற்ற காற்றாக இறுக்கம்  இன்றி

இன்னமுத அன்பாக என்றும் ஊடாடுகிறது.

என்னை வெகு சுதந்திரமாக ஆக்குகிறது.

*

கன்னல் கரும்பென நானெண்ணும் எழுத்து

என் புலன் உயிரிற்குள் புகுந்தது.

கன்னங்கரு இரவிலும் வெள்ளி  தங்கமாய்

மின்னும் பகலிலும் குமிழ்களாய் எழுகிறது.

என்னெழுத்தின் கவர்ச்சியில் நானே மயங்குவேன்.

சின்ன அகக்காயமும் வானவில்லான எழுத்தாகும்.

வன்னிகை (எழுதுகோல்) சுமையல்ல, சுகமான சுமை

வன்னம் (தங்கம்) எழுத்திற்கு பரிசு புகழுண்டு.

*

வின்னியாசம் (பேச்சுத் திறமை)எழுத்தால் தானே நிறைவுறும்.

பொன்னிலவொளி நிறையும் முற்றமாய் எழுத்து

மென்னகையோடு கைபிடித்துலவும் உலக நடைபாதையில்.

என் கவிக்  கதிரின்  பிரகாசம்

அன்வயமாய் (இயைபு) நாளும் மக்களோடு கரையட்டும்.

அன்பித்துக் கனவுகளைக் கைத்தடியாக எழுப்பட்டும்.

இன்பித்துத் துணிவை  ஏற்றட்டும்  எழுத்து.

உன்னதமாயாடும் மயிலின் நடனம் எழுத்து.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 28-8-2017

*

 

green-line-2

2. (பாமாலிகை (தமிழ் மொழி. 49). எழுத்து.2

 

14212124_605045806324274_6346503443436024746_n

*

எழுத்து.2

*

கோவைப் பதியில் (கோப்பாய்) நன்கு மலர்ந்து
டென்மார்க் வரை பறந்து பாய்கிறது
வெல்லும் இவ்வுணர்வுக் கவிதைச் சிறகுகளின் 
வீரியப் பரம்புதலில் உயரப் பறக்கிறது.

*

எழுத்துக்களின் சங்கமம் சொல் தானே!
என்னெழுத்து வாசிப்பில் பேரின்பம் நிறைவு.
எழுத்து வயலில் அகழ்ந்து மேய்தல்
அழுத்தும் தத்துவங்கள் யதார்த்தச் சிறகடிப்பு.

*

எழுதல், வாழ்தல், மகிழ்தல் சாதனை
எழுத்தே மகா பெரும் உணர்வு.
எழுத்தொரு தவம் நானதைச் செய்கிறேன்.
என்னெழுத்து பலரை ஈர்த்து அணைக்கிறது.

*

இழுத்தணைக்க இன்னும் இன்னும் எழுதுகிறேன்.
பழுக்கிறது நவரசங்களும் வானவில் வண்ணமாக.
பொழுதிற்கும் தொலைவான நோக்கில் தேடும்
குழுநிலை எழுத்துக்களன்றி வேறு என்ன!

*

முழவதுமான ஊஞ்சலாட்டம் தான்! ஆம்!
எழுத்துகளோடு ஆடும் இலக்கிய ஊஞ்சல்.
இழுத்தாடுவது பெண்மை, பொறாமை அறியாமை
கழுத்து காதணியென்று கதம்ப ஆட்டம்.

*

விழுத்தகையாய்ப் புதிய எழுத்து விளையாட்டும்
மழுப்பலாகவும் சிலருக்கு, மலைப்பாகவும் ஆகிறது.
எழுதுவது பெண்ணெனவும் சிலருக்கொரு இழிவு.
முழுதாகக் கடலாழமும், வானுயரமும் காணவில்லை.

*

விழுப்பமாக பூவுலக வாழ்வியலின் எழுத்தே
விழுந்தோடும் ஊற்று நீராய் ஓடுகிறேன்.
பழுதற்ற மழை நீராகவும் மணந்து
அழுத்தியோடும் ஆறாகவும் மண்ணில் ஊடுருவுகிறேன்.

*

(விழுத்தகை – பெருஞ்சிறப்பு, விழுப்பம் – நன்மை)

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 10-6-2017

*

 

akaram

1. எழுத்து. (பாமாலிகை (தமிழ் மொழி. 48).

 

unnamed

எழுத்து

*

எழுத்துக் கூட்டக் கருத்து எத்துணை இன்பம்.

கழுத்துச் சாய்த்துத் தேடினால் கோடியருத்தம்.

எழுத்து வரிசையில் சரித்திரம் கதைகளாய்

இழுத்தும் கோர்க்கலாம் சந்தப் பாமாலை.

ஒலியால் வல்லின, மெல்லின, இடையினமுண்டு.

ஓரெழுத்துக்கும் அருத்தம் உண்டு – நீ

சுகந்த எழுத்து பூ – பூரிப்பாய்.

மகிழ்ந்து அழைக்கும் எழுத்து வா.

*

நான்காயிரம்   ஆண்டினிறுதி  சுமேரியர்களிடையே உருவானது .

பின்னாக எகிப்து, சிந்துப்பள்ளத்தாக்கிலும் தொடர்ந்தது.

மின்னும் உயிரெழுத்துகள் பன்னிரண்டு வகை.

உன்னும் மெய்யெழுத்துகள் பதினெட்டு ஆகும்.

பின்னும் உயிர்மெய் எழுத்துகள் இருநூற்றுப்பதினாறு.

ஓன்றான ஆயுதவெழுத்துமாக இருநூற்று நாற்பத்தேழு.

ஓன்றொன்றாய் சொற்கள் பிரித்து உண்மையறிதல்

இன்னுமுதத் தொடர்பாடல் எழுத்தால் தானே.

*

நாத (ஒலி) வரி வடிவம் எழுத்து.

மேதகு மொழியை நிலைநிறுத்துவது எழுத்து.

சாதனைக்குரிய எழுத்தின்றேல் மொழி ஏது!

மாதவ எழுத்து தலைமுறைக்கும் காவுகிறது.

ஆதனமாம் இலக்கணம் இலக்கியம் உருவானது.

போதகம் (நல்லுரை) ஐந்தாயிரமாண்டுக்கு முன்னானதாம் சிந்துவெளியெழுத்துகள்.

பேதமற பழந்தமிழெழுத்தும் அன்றே இருந்தது.

ஆயினும் எழுத்துமுறையா குறியீடாவென்பது சந்தேகமே…

*

வேதா.இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 14-1-2017

*

 

vowels