24. கண்ணகி- மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் – தேன் சிந்திய வானம்

 

nila-kannaki-7

*

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்-7

 

தேன் சிந்திய வானம்

*

தேன் சிந்திய வானம்
தான் கண்ணதாசன் மனம்.
எளிமை, அழகு, உயிரோட்டம்
ஓசை நயம், பொருட்செறிவு
ஓங்கிய தேன்மழை வரிகள்.

*

கண்ணதாசனும் கவினுடை பாடலும்
எண்ணம் கிளறி ஏக்கமாக்கும்.
வண்ணமாய்ப் படிப்பினை ஊன்றும்
திண்மை நெஞ்சைத் தரும்.
உண்மைக் காதலும் தரும்.

*

பார்த்தேன் படித்தேன் களித்தேன்
பாடிடத்தான் துணிந்தேன் இதனைத்தான்
அத்தான் என்னத்தான் அவர்
என்னைத் தான் சேர்த்திணைத்து
முடித்தான் அது கவித்தேன்.

*

சத்தான கருத்துத் தேனாறு
வித்தக நாடித்துடிப்பின் பாலாறு
அவனுத்தமக் கவிநயம் தனித்துவம்
முத்தாமவன் வாழ்வு அனுபவம்
அத்தனையும் சிந்தனைத் தொகுப்பு.

*

சமுதாய வழிகாட்டும் வரியழகு
அமுதான குழந்தைப் பாடலழகு
அர்த்தமுள்ள இந்து மதமழகு
அர்ப்பணமான யேசு காவியமழகு
அளித்தவன் தமிழைப் பழகு.

*

இந்தியப் புலத்து முன்மாதிரி
சந்தப் பாவுலக வாரிதி
சாவிலும் மறையாப் பாவாட்சி
ஓவியமானவன் அறிவு மாட்சி
காவியங்களான விசுவரூப ஆட்சி

*

காலவோட்டம் குறைவானாலும் மேலோட்டமாயின்றி
நினைவூட்டத் தோணியிலே நிலைக்கிறாய்.
கருவூட்டி மெருகூட்டி வலுவூட்டி
கருத்தூட்டி அமுதூட்டும் கவிகளாய் 
வாழ்வோட்டத் தந்தாயே அஞ்சலிக்கிறோம்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 12-4-2018

*

 

Center-Divider

Advertisements

23. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். (தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்.)

 

 

kaviju-parathy-6

*

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்-6

*

தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்.

*

உயிரெழுத்து மெய்யோடு ஊடாடி 
உயிர்மெய்யாய்ப் புணர்ந்து மொழியின்
உயிர் நாணாகிச் செங்கோலோச்சுகிறது.
தாய்மொழியே கலாச்சார வேர்மொழி.
மொழியும் மரபுமொன்றாய்ப் பிணைந்தும்
மொழியழியின் மரபழியும் விதியாம்.

*

கலாச்சாரத்தில் வாழ்வுச் சாரமிணைப்பு.
மூலாதாரப் பழைமை உதாரணங்கள்
சீலாச்சாரத் தாய்மொழிக் கொல்லையின்
மூதாதையர் அடிச்சுவட்டில் தொடர்கிறது.
புத்தகவனங்களில் வழமைகள் மேய்ந்து
புத்துருவான அடிப்படை எல்லையாகிறது.

*

இன்னுயிர்த் தமிழின் படற்கை,
தன்மை, முன்னிலையிலில்லை மாறுகை.
நெடில், குறிலாய்க் கூடித்தமிழ்
நெடுங்காலம் வாழுது பரவசமாய்.
பனை ஓலைச் சுவடியிலன்று
மின் கணனிச் சுவடியிலின்று.

*

எல்லா உலகையும் ஆளும் 
நல்ல மூவின மொழி
கசடதபற – வல்லினம்
ஙஞணநமன – மெல்லினம்.
யரலவழள – இடையினம்.
கல்லாதவர் பாவம் அறிவீனம்.

*

ஏழு கடலளவிலும் பெரிய 
ஆளுமை கொண்ட தமிழ்!
தொழுது கண்ணில் ஒற்றி
அழுது மண்ணில் விரலால் 
மழலையாக அன்று எழுதிய
தமிழெங்கள் உயிருக்கு நேர்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.  30-3-2018

*

 

akaram

22.பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். ( இரவின் மடியில் . )

 

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்-5

 

kaviju-parathy-5

*

இரவின் மடியில் .

*
( புரவு- பாதுகாப்பு. விரவு- பரவுதல். முரவு- பறை வகை)

இரவின் மடியில் இன்மனம் உறங்கும்.
புரவுப் படியில் கனவுகள் மலரும்.
நிரவும் மலர்கள் நிறை மஞ்சமீது
சரணம் கொள்ளும் இதமான தூக்கம்.

*

பரவும் நாளின் பரபரப்பு நடுவிலும்;
திரவியம் மனிதனுக்கு திரளும் தூக்கம்.
சரளமான துயில் கொள்ள லென்பது
பரவும் அமைதியா பரமன் கொடையா!

*

அரவமான துயிலாமை இரவு. மடி
புரவியின் பாலைவனப் பயணம் சிலருக்கு.
அரற்றும் வெறுமை, இருண்மை, தனிமை
முரவு அடித்து முதுகு சொறியும்.

*

வரமேயொரு நிறை தூக்க இரவு.
விரற் சித்திர மன்மதக் கோயில்
சுரம் பாடும் சிறையும் நல்
இரவின் மடியில் உயிர் ஊன்றும்.

*

பொன்னிலவில் கடலலை தவழ வருடும்
தென்றல் அடமின்றி வசந்தம் இசைக்க
அன்றைய நிலவில் அசைந்த காதல்
இன்றுமினிப்பது இரவின் மடி அறியும்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.   26-3-2018

*

Scan-eye closed

21. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். (மண்ணில் உலவும் விண்ணக தேவதைகள்)

 

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்-4

*

kaviju-parathy-4

*

மண்ணில் உலவும் விண்ணக தேவதைகள்

*

பஞ்சுக் கன்னம் பிஞ்சு விரல்
அஞ்சும் விழி அமுத மொழி
கஞ்சமற்ற புன்முறுவல் கதுப்புக் கன்னம்
துஞ்சும் விநாடியும் இணை பிரியேன்.
வஞ்சி மகளென் வசீகர தேவதை
மஞ்சுப் பெண்ணெ என்னாசை மகளே

*

உயிராய் என்னை அன்று உருவாக்கினாள்
உயிர் எழுத்தும் உணர்வும் ஊட்டினாள்
உலகில் எங்கும் உருவாக முடியாதவள்
உள்ளே கருவிலெனை உண்டாக்கி உதிர்த்தவள்.
உகந்தவள், உயிரானவள் அப்பாவிற்கும் எனக்கும்.
உண்மையாய் என்னுயிர்த் தாய்த் தேவதையவள்.

*
மேனகை, ரம்பை, ஊர்வசி திலோத்தமையை 
மேவிய என் தோழி தமிழரசி
மேன்மையான உயிர்த் தமிழ்ப் பண்டிதை.
இன்தமிழில் என்னை மறக்கடிக்கும் ஒளவை.
இன்பமுடை பெரு வண்டு விழியாள்.
அன்பில் ஆழ்த்தும் இகலோகத் தேவதை

*

அரம்பையர்கள் அன்றும், இன்றும் என்றும்;
நிரம்பவே கண்களில் நிறைகிறார் பூவுலகிலும்.
தரமுடை கலையரசிகள் பத்மினி, சோபனா
வரம்பற்ற நடன தேவதைகளாய்ப் பலர்
சரமாக மொழியலாம் சுந்தரிகள் நாமத்தை
வரம் எமக்கு மண்ணிலுலாவும் தேவதைகள்.

*

23-3-2018    வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

*

angel

20. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள், கவிதைகள் (உண்மை சொல்வாய் மனமே.)

 

 

kaviju-parathy-3

*

உண்மை சொல்வாய் மனமே.

*

( அண்ணார் -பகைவர். வண்மை –வாய்மை. தெண்மை –அறிவின் தெளிவு. அண்ணல் -பெருமையுடையவர், இன்னும் பல)
கண்ணியமான வாழ்வெனில் அங்கு
உண்மையும் கலந்திருக்கும் நன்கு.
அண்ணார் கூட மதிப்பார்.
அண்ணல் என்றும் குறிப்பிடுவார்.
பண்ணும் இசைத்து ஏற்றிடுவார்.
*
வண்மை நிறைந்த வார்த்தைகள்
விண்ணைப் போன்ற வெண்மையது.
உண்மை நிலையால் வீழ்த்திட
விண்ணவரும் நளனைச் சோதித்தார்
மண்டியிட வில்லை நளமகாராசா.
*
தெண்மையுடன் பிறருக்குத் தீங்கற்ற
தண்மை வார்த்தைகள் கூறுதலே
உண்மை சொல்லல் உணர்வாய்!
மண்ணிலிதுவே மாணிக்கம்! மனக்
கிண்ணத்திலெடு! உயரத்தில் ஏறுவாய்!
*
நெஞ்சறிந்து பொய் சொன்னாலுன்
நெஞ்சே உன்னை வருத்தும்
அஞ்சாது உண்மை சொல்வாய்
வெஞ்சமரில் வென்றதாய் இன்புறுவாய்.
பஞ்சணையில் நிம்மதியாய்த் துஞ்சுவாய்.
*
பணம், புகழ், அகந்தையுன்
குணம் மாற்றி உண்மை
மணம் அழிக்கும் உணர்!
பிணமாக மதிப்பார் உண்மையற்றவனை
உண்மை நீராலுனைச் சுத்திகரி
*
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.18-3-2018.
*
swan devider

19. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். ( கண்ணீர் கசியும் வளங்கள்.)

 

 

kaviju-parathy-2

*

கண்ணீர் கசியும் வளங்கள்.

*

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் பிரதானம் மண்.
பற்றுமோரங்குல மண்ணுருவாக முன்னூறு – ஆயிரமாண்டுகளாகும்.
உற்ற பிடிமானம் மரவளர்ச்சிக்கும் மண்.
உலகயியற்கை ஆதாரங்களில் மிக முக்கியமானது.
*
ஓசையின்றி இரவோடிரவாக மணற் திருட்டு
ஓட்டாண்டி ஆக்குகிறார் உலக மக்களை.
ஓடாதோ கண்ணீர் இத்தகைய துரோகங்களால்.!
ஓம்புதலென்பது புரியாத ஈனராய் இவர்கள்.
*
முகிழும் மண் மலர்ச்சியைக் கெட்ட
நெகிழியும் கெடுத்து அழிப்பது கொடுமை!
மகிழ மனமின்றிக் கசிகிறதே கண்ணீர்.
திகில்! கடல் வாழுயிரினமும் மரணிக்கிறதே.
*
கால்நடைகள் நெகிழியை உணவாக்கிக் கருகுகிறதே!
காருண்ய மனிதர் மனங்கொண்டு மாறலாம்.
காதலுடன் துணி உறையைப் பாவித்தால்
கருத்தாகக் கைவேலையையும் ஊக்குவிக்கலாம்.
*
பழமுண்ட குருவியின் விதை நழுவுகிறதே
பார்! இன்னொரு மரம் உருவாகுதென
பாவி மனிதன் மரத்தையே தறிக்கிறான்!
பாழும் பணத்திற்காகக் கொடுமை செய்கிறான்.
*
நிலத்திற்குக் காவல் மரம்! மறந்தோமா!
நிழல் பெறுவோம், மழையதிகம் பெறுவோம்.
நினைக்காது அழிக்கிறோம்! மரம் வளர்த்து
நிதமும் கசியும் கண்ணீர் துடைப்போம்.!
*
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 16-3-2018
*
akaram

18. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். (உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல்.)

 

கடந்த 17 பாரதிதாசன் சான்றிதழ்களும் – முகநூல் சங்கத் தமிழ் குழுமம்தந்தவை.
இனி வருவது கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்.

kaviijulakam - BARATHY-1

*

சங்கத் தமிழ்பூங்கா குழுமத்தின் சான்றிதழ்கள் இது வரை வலையேற்றினேன்.
இது கவியுலகப் பூஞ்சோலையில் நான் பெற்ற ஒரு பாரதிதாசன் சான்றிதழ் இது

கவியுலகப்பூஞ்சோலை – பாரதிதாசன் போட்டி. இல. 05

*

 உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல்.

*

உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் அத்தோடும்
அள்ளுதல் உள்ளத்தாலும் தூயதாகட்டும்.
உள்ளம் ஆசு தள்ளிடில்,
கொள்ளும் மனதின் தெளிவினில்
துள்ளும் நல்லொழுக்க எண்ணங்கள்.

*

இல்லத்தில் இந்நிலை உலாவினால்
செல்வங்கள் அடியொற்றும் நிலையாகும்.
நல்ல எண்ணங்கள் அத்திவாரம்.
நல்வழிக்குப் பொய்யறு நிலையுறுதி.
அல்லல்லழிக்கும் உண்மை பேசுதல்.

*

உயர் குறிக்கோள் உள்ளத்திற்கு
அயர்வற்ற ஊக்கம் தரும்.
துயரற்ற வெற்றியாளர் அனுபவம்
நயமுடன் தேடி அறி.
வியப்புறு வெற்றி பெறுவாய்.

*

நோக்கம் ஒன்று நிறுவு!
ஆக்கமுடன் குறி நோக்கு!
ஊக்கமாய் நகருதல் அவசியம்!
தேக்கமற்ற ஏக்கம், தயக்கம்
விலக்கியடியெடு வெற்றி உனதே!

*

மனமே நண்பன் உயர்த்துவான்!
வானம் தொட நினை!
தானாக மரத்திலேனும் ஏறுவாய்!
பின்னோக்கியுனை நீயே தள்ளாதே!
தன்னம்பிக்கை, உயரறிவு மனப்பாங்கேயுதவும்!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 28-3-2017

*

 

ribbon

17. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். ( உருவங்கள் மாறலாம்.)

 

sanka-bara-17th

*

 உருவங்கள் மாறலாம்.

*

பொய்யான உலகில் புன்னகை
செய்தேயுருமாற்றும் போலியர் பலர்
மெய்யென எதையும் நம்பி
செய்யும் காரியமே வெம்புதலாகும்.
அய்யகோ! ஆபத்தான உறவுருவே!

*

பஞ்சான உள்ளம் கொண்டதாய்
பாம்பாக அசைபவரும், ஆபத்தாய்
வஞ்சகம் நெஞ்சில் தீயாய்
வாஞ்சையாய் அசைவோரும் பலராய்
அஞ்சும் உருவாம் உறவுகளே!

*

பருவ மாற்றங்களால் சுய
உருவ மாற்றங்கள் இயற்கை.
சருகாயுதிர்ந்து இலையாய் தளிர்த்தாலும்
தருக்களின் சக்கர வாழ்வு
உருமாறி உருள்தல் அழகு.

*

அரிதாரம் பூசும் உருவங்களால்
பிரிதலாகும் வாழ்வின் நிம்மதியால்
பரிதாப நிலை எழுகிறது.
விரிக்கும் வாழ்க்கையனுபவத் தாக்கங்களால்
உளமாற்றம் உருவை மாற்றுகிறது.

*

உறவு உயிரிற்கு உருவமில்லை.
துறவற்ற உணர்விற்கும் உருவமில்லை.
அறுசுவை, மலரின் மணம்
அலைகள் என்றும் மாறாதவை.
அழியாத மண்ணின் சொத்துகள்.

*

உருவங்கள் மாறினும் தம்
உள்ளம் மாறாதோரும், அம்(அழகிய) 
உள்ளமே மாறி உருமாறியோரும்
உள்ளனர் அதிசயம் இல்லை!
கள்ளம் ஊடுருவும் உள்ளங்கள்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 24-11-2017.

*

 

31851321-certificate-template-vector

16. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். ( நம்பிக்கையே வெற்றி)

 

sanka .bara-16

*

நம்பிக்கையே வெற்றி

*

நம்பிக்கையாம் அற்புதக் கோடு அரும்
தும்பிக்கை போன்றது. சிற்றொளிக் கீற்றும்
வெம்பிடாது மனம் காக்கும் தூணாகும்.
நம்பிக்கையில் துணிவு விதை மரமாகும்.
உந்துசக்தி, ஊன்றுகோல், கடிவாளமாம் நம்பிக்கை
எந்த நிலையிலும் எழ வைக்கும்.
எறும்பூரக் கற்குழியுமென்பது விடாமுயற்சியின் நம்பிக்கை.
மலையின் நிலையும் மாறும் சிற்றுளியால்.

*

அங்கீகாரம், அணைப்பு, அன்பு, பாசம்
நங்கூரமாகி நம்பிக்கைக் கொடி உயரும்.
அகங்காரம், வெறுப்பு, அலட்சியம், கோபம்
சங்காரம் செய்யும் நம்பிக்கை ஆணிவேரை.
இலையுதிர்க்கும் மரங்களின் பெரும் காத்திருப்பு
இலை துளிர்த்தலுக்காய் அழகிய பூத்திருப்பு
கலைமிகு எடுத்துக்காட்டு ஆறறிவு மனிதனுக்கு.
நிலையாம் நம்பிக்கை வளருங்கள் வெற்றிக்கு.

*

நம்பிக்கை வில்லெடுப்பவன் காண்பது வெற்றி
ஓயாத அருவியாக முயற்சி செய்!
இருடடிலே மின்னலும் நம்பிக்கை ஏந்தும்.
நதியும் கருமத்தின் சிரத்தை பாடும்.
தன் சிறகுகளை நம்பிப் பறக்கும்
தன்னம்பிக்கைக்குக் குருவிகள் ஓர் எடுத்துக்காட்டு.
சோர்வை அகற்று! இலட்சியம் பெருக்கு!
பார்வையைச் சிகரத்திற்கு உயர்த்து! சாதனையாக்கு!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 15-8-2017

*

rainbow line

15. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன்.(இளமையில் வறுமை.)

 

 

sanka-bara-15

*

இளமையில் வறுமை.
*

வளர்ந்து செழிக்கும் இளமையில் வறுமை
கிளர்ந்து மனதில் சினத்தை வளர்க்கும்.
தளர்ந்த நம்பிக்கை தகராறு பண்ணும்.
கிளர்ந்திட விடாது வாலிபம் நரங்கும்.

*

வானமளவு விரியும் ஆசைகள் மனதுள்
வாதாடிச் சுருளும் குடிசையுள் பதுங்கும்.
வாக்குவாதம் ஏமாற்றத்தால் வஞ்சம் தீர்க்கும்.
வாதையால் தீய நட்புகளில் மனமேகும்.

*

இல்லாமை நிலைமை பெரும் கொடுமை.
வறுமை வராது தடுத்தல் மேன்மை.
முயலாமை இயலாமை இணைதலே வறுமை.
ஆற்றாமை வெறுமையழிக்க வறுமைச் சிறையுடையட்டும்.

*

பணம், அறிவு, பாதுகாப்பு, பொருளின்மையும்
வறுமையே. ஓளவை மொழிகிறாரிப் பாலைவனத்தை
‘ கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது.
அதனிலும் கொடுமை இளமையில் வறுமை ‘ 

*

வறுமைப் பொறியைக் குறிவைத்து அணை!
வெறிச்சோடிய வாழ்வுயர விடாமுயற்சி எடு!
அறிவின்மையை அழித்து கல்வியொளி ஏற்று!
வறுமையின் எதிர்ப் பயணம் மானுடவினையூக்கு!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 22-5-2017

*

 

mybar