5.   சிரியுங்கள்! (500. பா மாலிகை ( கதம்பம்)

 

mine13 055

சிரியுங்கள்!

*
 சிரியுங்கள்! சுய கவலையைச் சிரிப்பால்
பிரித்துத் தூர வீசுகிறீர்கள் நீங்கள்.
சிரிப்பு மனிதனுடன் கூடப் பிறந்தது.
சிரிப்பால் மனித முகத்துக் கவலைகளும்
உரித்தான நெஞ்சுத் தசைகளும் வலிமையாகிறது.
சிரிப்பால் முந்நூறு தசைகள் அசைகிறது.
அரிய நோயெதிர்ப்புச் சக்தி அதிகரிக்கிறது.
துரித இரத்த ஒட்டம் உருவாகிறது.
*
சிரிப்பெனும் உணர்வு வெளிப்பட்டால்
இனிதாகத் தரிக்கிறது உடலில் வேதியல் மாற்றம்.
கரிசனமாய் உடல் மனம் வலிமையாகிறது.
அரிக்கும் மலையாம் பிரச்சனைகள் பனியாகிறது.
சிரிப்பில் பல! சாகசச் சிரிப்பு,
சங்கீதச் சிரிப்பு, நையாண்டிச் சிரிப்பு,
அசட்டுச் சிரிப்பு, ஆணவச் சிரிப்பு,
ஏளனச் சிரிப்பு புன்சிரிப்பு
*
:
 
சனங்கள் மட்டுமன்று சில மிருகங்களும்
மனமார அருத்தம் புரியாது சிரிக்கும்.
பொருந்தாத சிரிப்பை பெரும் மனநோயும்
பொருட்படுத்தாத சிரிப்பைப் போதைப்
பொருளுமருளும். கனம் தரும் முரண்பாட்டுச்
சிரிப்பு தனமாகும் வரவேற்பறை ஊழியர்
சிரிப்பென்று இனம் காட்டுவது விந்தை அல்ல.
வனமான வாழ்வை நந்தவனமாக்கச் சிரியுங்கள்!
*
பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 28-5-2016
*
divider lines.jpg - A

4. செல்பி (தன்னைத் தானே புகைப் படம் எடுத்தல் (499)

 

selfie

*

செல்பி (தன்னைத் தானே புகைப் படம் எடுத்தல்

*

செல்பி செல்பியென்று செல்பி எடுத்து
செல்லங்கள் படும்பாடு சொல்லில் அடங்காது.
அல்லி மலர் தமது வதனமது
நல்ல உரு என்றெம்மை வதைக்கிறார்.

*

நெருக்கக் காட்சியாய் படம் எடுத்து
நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கி ரசிக்கச் சொல்வது
அருவருப்புத் தரும் அழகென்ற காட்சியது.
பொருத்தம் இல்லாச் செயல் இது.

*

நித்திரை வராது பலருக்கு ஒரு
முத்திரைச் செல்பி எடுக்காது இருப்பது.
சித்திரவதை செய்ய எதுவும் வேண்டாம்
அத்திரமாக ஒரு செல்பி போதும்.

*

அழகென்றால் வெளியிட்டு மகிழுங்களேன்! ஏன்
அவலட்சணமாக வலிப்பு வந்தவர் போன்ற
அபிநயங்கள்! புனைப்படக் கலையை இது
அவமதிப்பது பொன்று ஆகாதா சொல்லுங்கள்!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
5-6-2016

*

 

divider lines.jpg - A

3. கண்ணாமூச்சி. (498)

 

*

கண்ணாமூச்சி.

*

கண்ணைக் கட்டி ஒழித்து
எண்ணை எண்ணி ஒழித்து
கண்மணிக் குழந்தைகள் ஆழ்ந்து
விண்ணெட்ட மகிழ்ந்து விளையாடுவார்.

*

சூரியனின் மாலைக் கண்ணாமூச்சி
சந்திரனின் காலைக் கண்ணாமூச்சி
மந்திரக் காலநிலைக் கண்ணாமூச்சி
மழலை வயதும் கண்ணாமூச்சி.

*

திருமணம், வாழ்வும் கண்ணாமூச்சியே
திக்கு திசை தெரியாது
அரசியல் நோயால் நலிதலும்,
மெருகிடும் வாலிபமும் கண்ணாமூச்சியே!

*

தமிழெழுத்துப் பிழையால் கவிதை
அமிழ்கிறது கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்துள்.
தமிழுக்குள் வேண்டாம் கண்ணாமூச்சி
அமிழுங்கள் வாழ்வெனும் கண்ணாமூச்சியுள்.

*

பா ஆக்கம் பா வானதி   வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்   20-5-2016.

*

 

#####################################################

2.  கலைகளில் பரதம். (497)

 

Image may contain: 1 person

*

 கலைகளில் பரதம்.

*

பரதமுனிவர் அறிமுகமாக்கிய உயரிய கலை
பாவம், ராகம், தாளமிணைந்த சொல்
தேவதாசிகளின் சதிராட்டத்தின் நெறிப்படுத்திய
வடிவம். சின்ன மேளம், கூத்தாடல்
தாசி ஆட்டம். எழுபதாண்டுகளாகப் பரதமானது.

*

முகபாவனைகளில் நவரசங்கள் பிறக்கும் அழகு
அகம் குளிரச் செய்யுமுடல் மொழி.
முத்திரையிடும் கைவழி கண்கள் செல்ல
கண்கள் வழியோடிதயமும் செல்லும் இன்பவழி.
பாவரசமிணைந்த அறுபத்து நான்கு கலைகளிலொன்று

*
.
சஞ்சலமின்றிச் சலங்கையைக் கண்களிலொற்றிப் பூசித்து
அஞ்சாது அழகு மயிலாக ஆட
கொஞ்சிடும் சலங்கை தவறாது தாளமிட
வஞ்சியவள் சந்தத்தில் பரவசமாய் ஆடுவாள்.
கெஞ்சிடும் மனம் இன்னொரு தடவையென்று.

*

கண்கள் கருவண்டாய்ச் சுழன்று மொய்க்க
அண்ணாவியசைவில் மேடையில் கால்கள் பாவாது
வண்ணமாய் ஒயிலாயாடி அபிநயத்தில் எண்ணத்தில்
கண்ணன் லீலைகள் விரிந்திட அழகுப்
பெண் ராதையைத் தேடுவதோ மீயழகு.

*

உடல், மனம், ரசனைக்குப் பயிற்சி
உன்னதத் தென்னிந்தியர் தமிழர் நடனம்
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளின் முன்னைய உருவாக்கம்.
அடவு, ஐதி, பாடல் நட்டுவாங்கமென
இசைக் கருவிகளின் கூட்டுக் களியாடலுமாகும்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 26-5-2017

*

வேறு – குறுங்கவிதை.

பாவம் உணர்ச்சியை, ராகம் இசையைப் 
பாவும் பரதமிந்திய புராதனக் கலை.
சிவன் மகிழ்வின் உச்சத்தில் ஆனந்தத்தாண்டவமும்
அழிக்கும் கடவுளாக ருத்ரதாண்டவமும் ஆடுகிறார்.

*

அபிநய வழி செய்தி பரிமாற்றம்
சுபசுரம் சதங்கை ஒலி பின்ன
செம்பஞ்சுக் குழம்பிட்ட பாதங்கள் சதிராட
அழகு மயிலென ஆடும் பரதம்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 31-5-2017

*

1. வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா..

No automatic alt text available.

*

வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா..
*
வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையை
பர்ணசாலை அமைதி உருவாக்கி
நிர்ணயம் செய்! நிர்மூலமாக்காது
சொர்ணமாக்குதல் உன் கடனே!
*
கர்ண பரம்பரை நல்வழிகள்
கர்ப்பத்து நல்மரபுக் குணங்கள்
சர்வ துர்ச்சூழலால் மாறுபட்டு
வர்ணம் மாறுதல் அநியாயம்!
*
கர்வத்தால் தர்மம் இழந்து
சர்ச்சைக்கு ஆளாகி மாளாது
சொர்க்க வாழ்விற்குக் கண்ணியமாய்
பர்வதம் ஏறலாம் குணவாளனாய்!
*
அர்ப்பணமாக அன்பை இணையடா!
அர்ச்சனைக் குணங்களை நிறைத்திடடா!
வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா!
கரணம் போடாது சர்க்கரையாக்கடா!
*
பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 13-4-2016
*
Image may contain: flower