சிறு குறிப்பான பெருந்தகவல்

http://www.muthukamalam.com/muthukamalam_puthakaparvai.htm
புத்தகப் பார்வையில் எனது மூன்று புத்தகங்களையும் காணலாம், சிறிதாகவும் விமர்சனமும் உண்டு.

 
 Comments
***************************************************************
*
*
*
No automatic alt text available.

1. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (8)

 

நான் பெற்ற விருதுகள் தொடர்ச்சி…..

*

வேதாவின் வலை – யில் 7 பதிவுகள் 7 அங்கமாக இந்தத் தலைப்பில் உள்ளது. இதில் கவித்திலகம் சான்றிதழ் இப்போது தான் கையில் கிடைத்தது.
இந்தியாவில் டாக்டர் ஜீவாவின் குழும விழாவில் கொடுக்கப்பட்டது.

1. கவியூற்று
2.கவினெழி
3.கவியருவி
4.கவிச்சிகரம்.
5.சிந்தனைச் சிற்பி
6.ஆறுமுகநாவலர் விருது.
7.கவிமலை.
8.கவிவேந்தர்.
9. கவித்தாமரை
10. கவித் திலகம்
11.பைந்தமிழ் பாவலர்

dr.Jeeva-2

*

முழுவதும்  முதல் வலையில்

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

*

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1. வேதாவின் மொழிகள்.

மனம் ஆனந்தமாக, சலனமற்று இருந்தால் எந்தப் பேதங்கள் எதுவும் உன்னைத் தடை செய்யாது…உலகில் தொடர் நடை போட.
உன் மனக் கறைகள் தான் உன் பாதையை மறைப்பது.
முதலில் உன்னைத் துடை. பாதை தெளிவாகும்..

 

Image may contain: plant, flower, nature and outdoor
*
 
********************************************************

1. டி. கே. பட்டம்மாள்.

 

collage- padda

*

டி. கே. பட்டம்மாள்.

*

பாட்டிற்கொரு பெண் இசை ராணி
ஊட்டமிகு கர்நாடக இசைக் குயில்.
பாட்டுத் திறத்தாலன்று எம்.எல்.வசந்தகுமாரி
பட்டம்மாள், எம்.எஸ் சுப்புலட்சுமி
கூட்டாக பெண் மும்மூர்த்திப் பிரபலங்கள்.

*

தந்தை தாமல் கிருஷ்ணசுவாமி பக்திப்பாடகர்.
தாயார் காந்திமதி (ராஐம்மாள்) பாடகி.
பட்டம்மாளுடன் மூன்று சகோதரர்களும் பாடகர்கள்.
பகிரங்கத்தில் பெண்கள் பாடாத மரபுக்குடும்பம்.
பாட்டுத்திறன் வெட்டியது மரபு வேலியை.

*

பட்டுக் காஞ்சிபுரக்காரி டி.கே. பட்டம்மாள்.
இட்ட பெயர் அலுமேலு. செல்லமாய்
ஒட்டியது ‘ பட்டா ‘ ஈரிணைவாலானது பட்டம்மாள்.
சுட்டிப் பெண்ணாய் நான்கு வயதில் பாடினார்.
பாட்டரசி பிறப்பு 1919 பங்குனி 28.

*

முறையாக இசை பயிலாதவர். கச்சேரிகளில்
தவறாது இசைகேட்டுத் திறன் வளர்த்தார்.
தெலுங்கு இசையாசிரியர் சிலகாலம் பயிற்றுவித்தார்.
10 வயதில் வானொலியில் பாடிய பிரபலம்.
13 வயதில் எழும்பூரில் முதல் கச்சேரியரங்கேற்றம்.

*

இராகம் தானம் பல்லவியை சாதுரியமாய்
இசைக்கச்சேரியில் கையாண்ட பெண் இசைப்புலியிவர்.
இதனால் ‘ பல்லவி பட்டம்மாள் ‘ பெயர் பெற்றார்.
இசையரங்கில் பெண்பாட முடியாத மரபையுடைக்க
தலைமையாசிரியர் அம்முக்குட்டிஅம்மாள் தெலுங்காசிரியர் உதவினர்.

*

அனைத்து மாநிலங்களில் முன்னணி சபாக்களில்
தேசியகருத்து பக்திப் பாடல்களையே பாடினார்.
கொலம்பிய இசைத்தட்டில் பாடவும் ஊக்கியவர்
அம்முக்குட்டி அம்மாளே. பாபநாசம் சிவன்
தொடர்பால் சினிமாவில் பாடினார்.

*

எண்ணற்ற விருதுகள் பெற்றார். பல
வெளி நாடுகள் சென்று பாடினார்.
தனக்கெனத் தனிப்பாணி அமைத்துப் பாடியவர்.
இவர் ஒரு இசை சகாப்தம் 90வது வயதில்
2009 – ஆடி 16லிவர் பூதவுடல் மறைந்தது.

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
16-7-2016.

*

1. வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா..

No automatic alt text available.

*

வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா..
*
வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையை
பர்ணசாலை அமைதி உருவாக்கி
நிர்ணயம் செய்! நிர்மூலமாக்காது
சொர்ணமாக்குதல் உன் கடனே!
*
கர்ண பரம்பரை நல்வழிகள்
கர்ப்பத்து நல்மரபுக் குணங்கள்
சர்வ துர்ச்சூழலால் மாறுபட்டு
வர்ணம் மாறுதல் அநியாயம்!
*
கர்வத்தால் தர்மம் இழந்து
சர்ச்சைக்கு ஆளாகி மாளாது
சொர்க்க வாழ்விற்குக் கண்ணியமாய்
பர்வதம் ஏறலாம் குணவாளனாய்!
*
அர்ப்பணமாக அன்பை இணையடா!
அர்ச்சனைக் குணங்களை நிறைத்திடடா!
வர்ணம் பூசிய வாழ்க்கையடா!
கரணம் போடாது சர்க்கரையாக்கடா!
*
பா ஆக்கம் பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 13-4-2016
*
Image may contain: flower

2. அறிவுடைமை (நாலடியார்)

 

நாலடியார்

*

அதிகாரம் 25 –  அறிவுடைமை

*

நளிகடற் றண்சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்      naladiyar
கணிகல மாவ தடக்கம்– பணிவில்சீர்
மாத்திரை யின்றி நடக்குமேல் வாழுமூர்
கோத்திரங் கூறப் படும்.

*

 

 நளி – பெரிய,  கடல் – கடலின், தண் – குளிர்ந்த, சேர்ப்ப – கரையுடைய அரசனே  நல் கூர்ந்த – வறுமையடைந்த,  மக்கட்கு – மனிதர்க்கு, அணிகலமாவது – அணிதற்குரிய ஆபரணமாவது, அடக்கம் – அடங்கியிருத்தல், பணிவுஇல் – அடக்கமில்லாத, சீர் – தன்மையில், மாத்திரையின்றி – அளவு இன்றி வரம்பு கடந்து நடக்குமேல் – ஒழுகுவானாகில்,  வாழும் . அத்தகையவன் வாழும் ஊர் – ஊரினரால், கோத்திரம் – தன் குலம், கூறப்படும் – இழிந்து சொல்லப்படும்.  என்றவாறு…

*

என் வரிகள்:

*

மகா சமுத்திரத்தின் தண்மை
மணற்தரையின் அதிபதியாம் மன்னனே!
கீழ்ப்படியும் குணம் பொருளில்
கீழ்நிலையாளரை வடிவாக்கும் நகை
கீழ்ப்படிதலற்று எல்லையின்றி மனிதன்
இயங்கினால் தன் சொந்தக்
குடியாளராலேயே இவன் குலம்
இழித்துக் கூறும் நிலையடையும்

*

 

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்
22-5-2015

*

Technique_Tuesday_Stamp_Set_Borderline_Vintage_Lace-3

1. அறிவுடைமை (நாலடியார்)

 

Billedresultat for palm leaves manuscript

*

நிறைமதியாளர்

*

அதிகாரம் 25 –   அறிவுடைமை

பகைவர் பணிவிட நோக்கித்  தகவுடையார்
தாமேயு நாணித் தலைச்செல்லார் காணா
யிளம்பிறை யாயக்காற் றிங்களைச் சேரா
தணங்கருந் துப்பி னரா. (நாலடி: 241)

அணங்கு – வருத்தம் செய்யும், அரு – கொடிய, துப்பின் – வலியுடைய, அரா – பாம்பு, இளம்பிறை – இளையபிறைச் சந்திரனாயிருக்கும் போது, திங்களை – சந்திரனை, சேராது – வருத்துவதற்கு நெருங்காது, (அது போல) தகவு உடையார் – தகுந்த அறிவுடையார், பகைவர் – தம்முடன் மாறுபட்டவர், பணிவு இடம் நோக்கு – தாழ்ந்து இருக்கும் காலத்தைக் கவனித்து, தாமேயும் நாணி – தம்மில் தாமே வெட்கமுற்று, தலைசெல்லார் – அவரை அடக்குதற்கு எதிர்த்துச் செல்லமாட்டார், காணாய் – இதனை அறிக.

*

எனது வரிகள்:-

*

முழுமதிச் சந்திரனையே என்றும்
பழுதுடை கிரகணம் பற்றும்
பிறை நிலாவை அதன்
குறையோடு கிரகணம் பற்றா
இவ் விதியாய் எதிராளியின்
திடமற்ற நிலைப்பாடில் பலவீனரை
அடக்கார்  எதிர்க்கார்  தம்முள்
குறுகும் நிறை மதியாளர். 

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
22-4-2015

div138

2. தேனினும் இனியது காதல். (69)

1383073_624407780944557_437286089_n

*

தேனினும் இனியது காதல்.

*

தேனினுமினியது காதல் ஊனையுருக்கும்
தேவ இரகசியமல்ல பூவுலக இன்பம்.
தேவனை, தேவதையைக் கண்டதும்
புலனைந்தும் தடுமாறி உலைதல்.

*

உயிரை உய்விக்கும் உன்னதம்
உடலைக் களவாடும் இளமையில்.
பயிராகிப் பயனீயும் முதுமையில்
ஒயில், பலம் காதல் யாகம்.

*

இயற்கையின் தேவை
இயல்பு நிலை.
கண்ணில் புகுந்து கருத்துக்
கவர்ந்து சுகிக்கும் காதல் தீ

*

கன்னல் இளமையிலின்னல் தருமிது
பன்னீரன்பால் பின்னிப் பிணையும்.
பார்வையூஞ்சல் பாந்தத் தொடுகை
ஏந்துமின்பம் ஏராளம்! ஏராளம்.!

*

அன்பிது பழகியறிந்தால்
துன்பியலிது பழகி விலகல்.
எதற்கிணையிது மதுவிது
அணைக்கவும் தீ அணையுது.

*

வஞ்சமற்று அள்ளி ஈவது
கஞ்சமற்று திரும்பக் கொடுப்பது.
விரல்கள் பத்துமுணரும் இன்பம்
வெட்கமில்லை வேண்டும் வரை

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
2-7-2016

*

(காதல் – தலைப்பில் 67 கவிதைகள் எனது முதல் வலையில் உண்டு)

*

1457745k8p286od3g

1. பா மாலிகை ( காதல்) – ஓரவிழிப் பார்வையிலே – (68)

*

ஓரவிழிப் பார்வையிலே தேனே
தாரகை நீயே ராணி
பாரம் சிறிது குறையுமே கண்ணே
சாரம் எதுவென்று கூறவா கண்ணே
*
நீந்துதே நிலவு முகத்திலுன் கூந்தல்
காந்த அலையொன்று கதம்பமாய் நெருங்குதே
அந்தக் கலை நின்றென்னை மயக்க
சொந்த நிலை அலர் நிலையாச்சுதே
*
இன்ப ஒளி விழியால் அன்பையூற்று
மன்மதப் பேரெழிலால் இன்னல் களை.
நன்றே என்னுள்ளில் நந்தவனம் நீயே
தென்றலாய் வீசு தெம்மாங்கு பாடு
*
எந்தன் அகத்தில் சுதந்திரச் சிந்தனைச்
சந்தனம் பூசுகிறாய் சகதியை நீக்குகிறாய்
தந்தனத்தோம் இசைக்கும் மந்திரக்காரி நீ
சிந்தும் இழிவற்ற காதலின் இலக்கணமே.
*
14-6-2016
வேதா. .இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
*
நேயர்களே இது எனது இரண்டாவது வலை. முதலாவது – வேதாவின் வலை.
இணைப்பு இதோ:- https://kovaikkavi.wordpress.com/
அங்கு பா மாலிகை காதல் தலைப்பில் 67கவிதைகள் உண்டு அதன் இணைப்பு:-  https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%AA%E0%AE%BE-%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%88-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/
*
Billedresultat for குழந்தை   தாயுடன்    அணைதல்

வேதாவின் வலை.2

05d338b42eb32412dbd3088bcc519b54

எனது வலை கோவைக்கவி வேட்பிரஸ்.கொம் (ஆங்கிலத்தில்)
தமிழில் – வேதாவின் வலை 
இனி- கோவைக்கோதை.வேட்பிரஸ்.கொம் – வேதாவின் வலை.2
என்று தொடர உள்ளேன்.

வாருங்கள் வந்து உங்கள் ஆதரவை அள்ளித் தாருங்கள்.
அனைவருக்கும் இனிய நன்றிகள்.

 

வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.
15-5-2017

 

1315293wplqdvzpnl