4. பா மாலிகை (வாழ்த்துப்பா 52) திருமண வாழ்த்து மடல்.

sivanes

*

திருமண வாழ்த்து மடல்.

*

இந்து மாவாரியின் நித்திலமாம் இலங்கையில்
செந்தமிழ் மணம் வீசும் கட்டப்பிராய்
திரு. திருமதி மகேஸ்வரன் புதல்வன் நிமலன்
நீர்வளமிகு வாழைக்கனி மனதிலினிக்கும் நீர்வேலி
மண்ணின் திரு. திருமதி சிவனேஸ்வரன் புதல்வி
குகப்பிரியாவுடன் உணர்வை மதித்தொரு மனதாகி
ஊரிமைகள் பகிர்ந்து நல்லறம் காணும்
மங்கலத் தாலி அணிவிக்கும் திருநாள்.
திருவருள், குருவருள், மக்கள் வாழ்த்துகள்
அருமையாய் நிறைய கையோடு கையிணைத்து
காலமெல்லாம் ஆனந்தித்து செம்மையாய் வாழ்க!
அன்பும் அறமும் நிறைந்து பண்பாகவொரு
இன்பக் காவியம் இணைந்து படையுங்கள்!
பிறன் பழிப்பதில்லா இல்லறம் காணுங்கள்!
நாளும் வாழ்வே விழாவாக நேசியுங்கள்!
உதாரண தம்பதிகளாகிட மலர்கள் தூவுகிறோம்!
23-11-2017 திருமண நாளில் இணைபிரியா
இல்லறம் காணுங்கள்! பதினாறு செல்வங்கள்
குறைவின்றிப் பெற்று வாழையாய் வம்சம்
தழைக்க, உறவினர் வியக்க வாழ்க!
தொப்புள்கொடி உறவாய் டென்மார்க்கிலிருந்து அன்புடன்
மனமார வாழ்த்துவது அத்தை திருமதி
சன்முகநாதன் சிவனேஸ்வரி குடும்பத்தினர்.
கார்த்திகை – 2017.

( என்னால் எழுதப்பட்டது
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்)

*

anjali-2

Advertisements

22. 23. 24. 25 சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (22. ஊமை கண்ட கனவு.)

 

puthu-6-16

*

ஊமை கண்ட கனவு.

*
 திண்மை இதயத்துக் கனவுக்குள்
உண்மை மறைகிறது ஊமைக்குள்.
எண்ணவலை பின்னியும் நீருக்குள்
சின்னக் கூழாங்கல்லாகக் கனவு.
*
விரித்துக் கூற இயலாதது
விழலுக்கு இறைத்த நீரது
விரிவு அற்ற தவிப்பது
விடிவற்றது ஊமையின் கனவது.
*
ஊக்கப்பாடற்ற பலர் ஆசைகள்
ஊழ்வினை எனும் பெயரில்
ஆக்கப்பாடின்றி ஊர் அறியாமல்
ஊமை கண்ட கனவாகிறது.
*
பணமில்லா ஏழையின் கல்வியும்
தனமில்லாப் பெண்ணின் திருமணமும்
குணமில்லாக் குடிகாரன் இல்லறமும்
மணமற்ற ஊமைக் கனவாம்.
*
இசைவான பொருளாதாரம் இன்றி
அசைபோட்ட என்னாசையும் குன்றி
இசையரசி ஆகுமென் கனவு
ஊமை கண்டதான கனவு.
*
துழையற்ற ஊசியாய் ஒரு
முளையற்ற நிலமாய் ஒரு
குழையற்ற மரங்களாய் அரும்
குறையாகிறது ஊமைக் கனவும்.
*
சொல் நிலவு வட்டமற்று
கல்லான ஊமைக் கனவொன்று
வெல்ல இயலாத வாழ்வினியக்கம்
வல்லமை தராத கனவாகும்.
*
வேதா. இலங்காதிலகம். ஓகுஸ் – டென்மார்க்  12-6-2016
*

23. சான்றிதழ்கள் – கவிதை

*
kampan kavikuudaM-25-1-17
*
இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.
*

24.   சான்றிதழ்கள் – கவிதை

*
இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.
*

25.  சான்றிதழ்கள் – கவிதை

இந்த சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் பாருங்கள்.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2017/01/29/473-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%B5%E0%AE%BF/

*

 

 end_bar

10. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன்.(உலகம் உன் கையில்.)

 

 

sanka-bara 10

*

உலகம் உன் கையில்.

*

(தலகம் -தடாகம். திலகன் – சிறந்தவன். நறுமை – நன்மை)

கலகம் நிறை உலகிது அறிந்திடு.
விலக முடியாது வல்லாண்மையால் வென்றிடு.
தலகத்தில் சிறப்பு மலரான தாமரையாகு 
உலகம் உன் கையில் தானேயென்று.
திலகம் பெறு சமூகத்தில் திலகனென்று.

நதியோடும் போக்காக நம் பாதையை
குதித்தோடி நாமே நம் வழியை
மதியாகக் கடத்தல் திறமை. விதியை
அதி புத்தியால் வெல்வது நதியை
அணை போடுதல் போன்ற சவால்.

வறுமையை ஓட்டு, மரங்களைக் காப்பாற்று
சிறுமையான விவசாயி நிலையை ஏற்று
வெறுமையை வெறுத்து உன்னை அறி.
நறுமை பொறுமையால் செங்கம்பளம் விரியும்.
மறுமையிலல்ல இப்பொழுதே உலகமுன் கையில்.

காத்திருக்காதே கணனியைத் தட்டு! முன்னால்
நேத்திரத்திலும் உலகம் உன் கையில்.
ஆத்திரமழித்து உண்மையாய் தர்மமாய் செல்!
சாத்திரம் கைவிட்டு சித்த உறுதியால்
நம்பிக்கையோடேகு உலகம் உன் கையில்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 31-3.2017

*

pavala

20. 21. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (20.வரதட்சிணை) 21. காதல்.

 

puthu-5-16

*

வரதட்சிணை

*

திண்ணம்! கூட்டு வாழ்க்கையே இல்லறம்
பெண்ணைத் துணையாகக் கொண்டு ஒருவன்
வண்ண மனையறம் அமைக்க, வீரமானவன்
எண்ணி வரதட்சிணை வாங்குவது வீண்.!

*

வரன் தட்சிணை என்றால் நன்
வது தட்சிணை வழக்கில்லையே ஏன்!
முரண் இங்கேயே தெரிவது தெளிவு
முகமூடியிட்ட பணத் திருட்டு அழிவு

*

பெண்ணால் ஆணும், ஆணால் பெண்ணும்
நண்ணும் இன்பம் விலையற்றது. இன்னும்
வண்ணமாய் வளர்க்கும் குழந்தைச் செல்வமும்
கண்ணெனப் போற்றும் குடும்பவுயர்வும் ஈடற்றது.

*

ஒரு குலம் பிறந்து பெண்ணாள்
இரு குலம் உயர்த்தும் பண்புடையாள்.
பெரும் தட்சிணை பெண்ணுக்குக் கொடுங்கள்!
கருமை முதிர்கன்னி நிலையை அழியுங்கள்!

*

ஆண் பேடியாகிறான். உழைப்பு, முயற்சி,
கண்ணியம், வரதட்சிணைப் பேயால் தாழ்ச்சி.
பெண் வழியில் பெருமைப் பாதையில்
வீண் அவமானம், விரக்தி தற்கொலைகள்.

*

வரமாம் வாழ்விற்கு இழவு வரதட்சிணை.
தரமாம் காதலே உயர் தட்சிணை.
உரமான அன்பே பெரும் துணை.
சிரமேற்கொண்டு கள்ளிப் பாலைத் தொலை!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.  ஓகுஸ், டென்மார்க் 24-5-2016

*

21.   காதல்.

சான்றிதழ் கவிதையை கீழ் வரும் இணைப்பில் வாசிக்கலாம்.

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/03/03/60-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/

*

 

pu_i_wp_pl

31 . பா மாலிகை (கதம்பம்) (526) ( ஆய்வு )

 

reserch

*

ஆய்வு

1.
ஆய்வால் தேடும் விளக்கங்கள்இ பயன்கள்
அறிவு வளர்ச்சியின் உயர்ச்சிப் பயன்பாடு.
ஆழ்ந்த தேடலாய்வு உலகெங்கும் உயர்வு.
ஆய்வாளர் மூளை ஓய்ந்திடாது கருமமாற்றும்.
2.
ஆய்வு வானிலை இ கலைத் தேடல்
கலாச்சாரம் கடலாய்வென பல விதங்கள்.
உயர் பரிசுகள் ஆய்வினால் பெறுகின்றனர்.
நாட்டின் முன்னேற்றம் இதனால் உயரும்.
(வேறு)
ஆய்வின் நோக்கம் மூளை வளர்ச்சி.
ஆழ்ந்த வாசிப்புஇ பிறரைப் பேட்டியெடுத்தல்
ஆழ்ந்து விடயங்களில் ஊன்றும் கவனிப்பு
அறிவின்மை இருட்டைப் போக்கும் ஒளி.

*

மனித நாகரீக வளர்ச்சி பண்பாடு
புனித அறிவின் வளர்ச்சிக் கோடு.
வனிதமான ஆய்வு புத்தறிவுத் திரட்டு
தனித்துவ தேடல் வேட்கை வெற்றிக்கோடு

*

அறிந்ததை மேலும் ஊன்றித் தேடலால்
அறியாதவை புதையலாக வெளி வருதல்
ஆய்வு என உரு மாறுகிறது.
அறிவின் தேடல் அறியாமையினழிவு ஆய்வு

*

 

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 27-12.2017

*

 

jogo-pesquisa-ícone-desenho_csp1884019

 

17. 18. 19. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்(17. வாழ்க்கை வரமா பாரமா)

 

Puthumai-5-2016

*

வாழ்க்கை வரமா பாரமா – இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது.
அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/05/25/451-%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE/

*

18. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்

*

MUTHAMIL-KALAM-PADA

*

ஏனிந்த விடப்பரீட்சை!  – இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது.
அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2017/01/18/469-%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%88/

*

19.    தாயும் தாரமும்

இதன் கவிதை இந்த இணைப்பில் உள்ளது. அழுத்தி வாசியுங்கள் .
மிக்க நன்றி.

https://kovaikkavi.wordpress.com/2016/03/21/23-%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D/

*

 

divider_123

7. குறுகிய வரிகள்

 

 pappy

*

இதயத்தைத் திருடாதே…

*

மானின் விழியாலுட்புகுந்து பேசும்
தேனின் சுவை சொட்டும் இன்பம்
எனில் உன் காதலிதயம் என்னிடம்.
இனியதைத் திருடாதேயென் சொத்து அது!
இணைந்துலகை வென்று இன்பத்தில் திளைப்போம்.!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க் 9-1-2018

*

candle

தியாகம்

*

வீழ்ந்திடாது உயரும்
தாழ்ந்திடாது தன்னையெரிக்கும்
வாழ்வினொரு பாகம்!
தாகம் தியாகம்!
பெற்றவர் யாகமும்
பெருந்தியாகமான யோகமே!

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 10-12-2017

*

k

*

 

சிக்கு புக்கு ரயிலே….

*

அக்கம் பக்கம் பார்த்தே
திக்குத் திசையின்றி ஓடியே
சிக்கு புக்கு ரயிலேயென
எக்காளமாய் கூட்டுறவு வளர்த்தோமன்று.

ஒற்றுமை ஒருங்கிணைப்பால் நாம்
கற்றது பல நல்லவைகள்.
இற்றுவிழாது நெஞ்சினிலே என்றும்.
இனி வராது மறுபடியும்.

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 21-11-2017.

*

train

 

 

9. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். (சோகங்கள் தூசாகும் தருணமிது)

 

 

sanka-barathy-9

*

சோகங்கள் தூசாகும் தருணமிது

*

சோம்பல் விலகினால் மனிதனின் பாதி 
சோகங்கள் தூசாகும் ஒரு சேதி.
சோதிடம் பார்த்தும் கலைப்பார் மீதி
சோலையான மனமிருந்தால் காலையுதய நியதி.

*

அலுப்புடைய மனிதர் அருகிலிருந்தால் மேலும்
வலுவாகும் விலக தருணமில்லாத யாகம்.
கிலுகிலுப்பை ஒலியில் கலகலப்பாகும் குழந்தையால்
குலுங்கி ஓடாதோ சோகங்கள் தூசாகி.

*

பாகம் பாகமாய் பகவத்கீதை தொல்காப்பியம் 
ஏகமும் வாசிக்கும் தருணம் இன்பம்.
தேகம் உருக்கும் இராக ஆலாபனம்
சோகங்கள் அழித்து வெள்ளிக் கொலுசொலிக்கும்.

*

வற்றாத குளிரருவியில் குற்றால நீராடல்
உற்சாகமோங்கி மயிலாக மனத்தோகை விரியல்
ஒற்றைத் தேன்சிட்டு மலரிலமரும் அழகினொளி
வற்றாத நம்பக்கையீந்து மனம் துள்ளலிடும்.

*

புல்லாங்குழலின் சந்தோச சங்கீத அலையில்
பல்லாங்குழியாடும் கடற் காற்றின் இதத்தில்
உல்லாசம் கொள்ளும் மனநிலை தான் 
பொல்லாத சோகங்கள் தூசாகும் தருணம்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 23-3-2017

*

 

ribbon

16. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (புரிந்துணர்வு.)

 

pongg

இன்று 2018 தை மாதப் பொங்கல் தினம்
அன்புள்ளங்கள் எல்லோருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துகள்.

*

 

muthamil

*

புரிந்துணர்வு.

*
 
அன்பு அமைதி புரிந்துணர்வின் ஊஞ்சலாம்.
தென்பு தரும் வாழ்வின் காரணமாம்.
கன்னல் இல்லறம் புரிந்துணர்வின் அன்படை.
மன்னிப்பு விட்டுக் கொடுத்தலின் அடிப்படை.
*
 
பரிவு நெஞ்சத்தின் அறிவு விரிந்து
சொரியும் உறவே புரிந்த உணர்வது.
சரியான சுய உணர்வு அனுசரிப்பது.
செரிக்கும் பக்குவம் புரிந்துணர்வுச் சிம்மாசனம்.
*
 
தரிக்கும் இசைவு, பகிர்வு, இணக்கம்,
சிரிக்குமுடன்பாடு, இளகிய மனப் பொருத்தம்.
சரியாது தாங்கும் தந்தையின் தோளும்
மரிக்காத தாய்மையணர்வும் ஆனந்தப் புரிந்துணர்வே.
*
 
நாடுகளின் முனனேற்றம், குடிகளின் முன்னேற்றம்
ஏடுகளில்; ஆவணமாகும் நற் புரிந்துணர்வால்.
காடுகளைப் பேணினால் இயற்கை மகிழ்ந்து
ஈடு செய்யும் மழையாம் கொடையால்.
*
 
ஓன்றை யொன்று புரிந்து ஈடுகட்டல்
நன்றான பிரதிபலனாம் புரிந்துணர்வுப் புத்தாண்டே!
அன்றி அனைத்தும் எதிர்மறை கேடாம்!
அழிவான சரியுமெரியுமுணர்வின்றி வரவேற்போம் புத்தாண்டை
*
பா ஆக்கம் பா வானதி –  வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க். – 8-4-2016
*
இந்தத் தலைப்பில் இன்னொரு கவிதை என:முதலாவது தளத்தில்.
இணைப்பு இதோ!-……
மிக்க நன்றி
%81/
*
2081166qmwwivarb1

15. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் ( உதவாத உறவுகள்.)

 

 

puthu-3-16

*

உதவாத உறவுகள்.

*

ஓட்ட ஒட்டிய உறவு
பட்டென விலகினால் துறவு.
சட்டென்று பிறகு உதவுவாரா!
விலகிடும் உதவாத உறுவுகளா!

*

பணம் பவிசு வந்து
மணம் குணம் மறந்து
கணமெனும் சுயநலம் பிறந்து
கனவாகியது உதவிய உறவுகள்.

*

மதம் மதமென்று நாளும்
கதம் (ஓட்டம்) கதமென தேடும்
விதமான மனிதர் எப்படி
உதவும் உறவாவார் எமக்கு!

*

கிட்டும் உறவிற்கு உதவும்
கட்டான பணம் பதவியும்
ஒட்டியிருந்தால் பலர் எமக்கு
உதவும் உறவாகிறார் நாளும்.

*

ஓட்டாண்டியாய் ஒன்றிற்கும் உதவாது
ஒரு செல்லாக் காசாக
எட்டாதிருந்தால் எம்மைப் பலர்
உதவாத உறவாக விலக்குவார்.

*

அன்பின்றி, அதிகாரமாய், தூரமாய்,
வன்மமாய், கோபமாய், முறைப்பாய்
இன்னல் கொண்ட மனிதர்
என்றும் உதவாத உறவுகளே!

*

Vetha.Langathilakam, Denmark.  March 2016

*

triplemoondivider