என்னைப் பற்றி

 

 

70th -8

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/about/

கோவைக் கவியே தான் நான்
அங்கு நிறைந்து விட்டது. இங்கு தொடருகிறேன்.
சிரமம் பொருட் படுத்தாது மேல் இணைப்பை அழுத்தி வாசியுங்கள்
மிக்க நன்றி.

வேதா.இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 28-5-2017.

*

2015ல் வைகாசி மாதம் எனது இருப்பிடமான ஓகுஸ் நகர மக்கள் என்னை அங்கீகரித்து ஒரு பாராட்டு விழா செய்து,  ” ஆறுமுகநாவலர் விருது” தந்தனர் . அதன் இணைப்பு இது.

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BE-2015-2/

*

EN - paddankal

*

 

1457745k8p286od3g

Advertisements