என்னைப் பற்றி

 

 

70th -8

*

https://kovaikkavi.wordpress.com/about/

கோவைக் கவியே தான் நான்
அங்கு நிறைந்து விட்டது. இங்கு தொடருகிறேன்.
சிரமம் பொருட் படுத்தாது மேல் இணைப்பை அழுத்தி வாசியுங்கள்
மிக்க நன்றி.

வேதா.இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 28-5-2017.

*

*

1457745k8p286od3g

Advertisements