43. பா மாலிகை ( கதம்பம்) மூன்றாம் பால்.

 

 

a3m paal

*

மூன்றாம் பால். – 1

*

உடல் உணர்வுப் பின்னல்
கடலான பாலின ஈர்ப்பு.
அடலான( போர்) தனிப்பட்ட உரிமை.
இடம் (விரிவு) கண்டது மேற்கில் (முன்பே)

*

புதுமை வழியுடைய இளையோர்
‘பால் புதுமையினர் ‘ அறிவு விரிவற்றோர்
பொதுமையான மனக்குளப்பத்தில் இன்று
சதிராடிச் சமூகத்தைக் குளப்புகிறது.

*

கல்வி, மருத்துவம், சட்டத்தில்
நல்ல விழிப்புணர்வு தேவை
திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் மூன்றாவது
ஒருமித்து இருபதுக்கும் மேலானவை (பாலினங்கள்)

*

பெண் ஆணற்ற இடைநிலைப் 
பாலினத் தோற்றம் கொண்டோர்
புராணத்தில் அலி, ஒம்போது 
அரவாணி, பொன்னைக்கா பெயராகும்.

*

சுரபிகளின் தவறாய் தன்
மரபிலே மாற்றமான பாலினம்.
‘ இப்படிக்கு ரோஸ் ‘ விழிப்புணர்வை 
அப்படி அள்ளிக் கொடுத்தது.

20-4-2017
__________  

மூன்றாம் பால். –  2

*

வள்ளுவனின் மூன்றாம் பால்
துள்ளும் உணாவுகளின் தொகுப்பால்
கள்ளெனும் காமத்துப் பால்
உள்ளுந் தோறும் இனித்தல்.

*

தொடுதல், அணைத்தல், உராய்தல்,
படுதல், அழுத்தலெனப் பல
விடுதலையற்ற உடல் மொழி
விடுதலை காம வேதனைக்கு.

*

காமத் தீயிவ் உடலவதிகள்
சாமகானம் பாடி இணைவில்
சமாதானமாவது மூன்றாம் பால்.
காதலின் சுடர் காமம்.

*

காதலதிகாரம் காமப் பாலில் 
மோதலானது பதின்மத் தொடக்கத்தில்.
மூன்றாம் பாலின் நிறைவு
முழுதான வாழ்வு தரும்.

*

அறவழியில் இல்லறம் சமை!
ஆட்கொல்லி நோயை விலக்கு!
ஆளுமைப் பரத்தமையை ஒதுக்கு
அறவாழ்வுறுத்தலே வள்ளுவனின் மூன்றாம்பால்.
*

 
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.  19-4-2017
*
devide
Advertisements

50. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள். காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு.

 

 

nilachoru-21-4-17

*

நாட்டுப்புறப் பாடல்

 காட்டுமல்லி பூத்திருக்கு.

*

காட்டு மல்லி பூத்திருக்கு
காவலின்றி விரிந்திருக்கு
பாட்டுக் கட்ட ஆசையிருக்கு
நாட்டுப் பாடல் தானா வருது
நீட்டி முழக்குவோம் நேசமாக. (காட்டு)

*

கேட்டுப் பறிக்கத் தேவையில்லை
கேள்வி கேட்க யாருமில்லை
மூக்குப் பறிக்கும் வாசைன
முகர்ந்து பார்க்கத் தேவையில்லை.
மாலை கட்டிச் சூடுவோம். (காட்டு)

*

மலர் பந்தல் விரிப்பு.
மலையருவியருகில் தாளம்.
மனவருத்தமெம் உணவு குறைவு
மாய்ந்து வேட்டையாடுவோம்.
மகிழ்ந்து சேர்ந்து உண்போம். (காட்டு)

*

மரத்து மேல வீடு.
யானை வந்தால் ஓடுவோம்.
யாகமே யெம் வாழ்வு
புலி வரவுக்கும் குறைவில்லை.
புருவம் உயர்த்தும் வாழ்வே. (காட்டு)

*

வெள்ளைக்காரன் வருவானிங்கு.
வெகுமதிகள் தருவான். கூடாரம்
அடித்துக் கும்மாளம் போடுவான்.
காட்டு மல்லி மாலையை
கழுத்திலணிந்து ஆடுவான் (காட்டு)

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 23-4-2017

*

maxresdefault (3)k

49. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (வயிற்றுப் பசி!)

 

 

puthumai-12-2015

*

வயிற்றுப் பசி!

*

சொல்லிப் பரியாது சொல்ல முடியாது
எல்லோரும் பெறுவது. அறவே தீராதது.
ஒரு நோய்! பெரும் பசி!
ஒரு சாண் வயிற்றுப் பசி!
படிப்படியாய் உயிர் வாழத் தூண்டுமுணர்வு.
அடிப்படைத் தேவை பசியெனும் உணர்வு.
உலகனைத்துச் சீவன்களின் பொது மொழி
அலக்கழித்து வாட்டும் இலக்கண வழி

*

உணவே பசிக்கு எரி பொருள் 
உணவிற்காய் உலகையே புரட்டும் மருள்
பசி மயக்கம் உயிரையும் பறிக்கும்.
பசித்தால் பெரும் குசி பிறக்கும்.
தாளாப் பசியால் அறிவுடமை, தவம்,
தாளாண்மை, முயற்சி, வண்மை, குலம்:,
தானம், கல்வி, மானம், காமமெனும்
தசமும் பறக்கும். பசி ருசியறியாது.

*

பசி ஏழைகளின் சொத்து. இதை
பகடையாக்குவான் பணக்காரன் தன் சுகத்திற்கு.
பசித்தால் புலி புல்லையும் உண்ணாது.
பகுத்தறிவாளன் மனிதன் எதையும் உண்பான்.
பசியாமையும் ஒரு நோய். நன்கு
பசிக்க இஞ்சி சாப்பிடலாம். ஒரேயளவு
சீரகம் – உப்பு வாயில் மென்றால்
சீரான பசி ஏற்படும் முயலுங்கள்!

*

 பா வானதி வேதா. இலங்காதிலகம்.  டென்மார்க்.  10-  12-2015

*

fruits

8- நான் பெற்ற பட்டங்கள் (கவித்தாமரை விருது)

 

dr jeeva . kavithamrai

*

டாக்டர் ஜீவாவின் கவிதைப்பூங்கா
பெருமையுடன் நடத்திய கவிக்களம்
16ல் காதலெனும் கடலினிலே
தலைப்பிற்கு சிறப்பாக கவியெழுதி
கவித்தாமரை விருதுக்கு கவிஞர்
வேதா. இலங்காதிலகம் அவர்கள்
தேர்வாகியுள்ளார் என்பதினை
அறிவித்து வாழ்த்துகிறோம்  
இதற்குரிய கவிதை  
17-3-2017  

காதலெனும் கடலினிலே

*

காதலெனும் கடலினிலே கூதலெனும் இன்பத்திலே
மோதலற்ற வாழ்வினிலே ஐம்பது வருடங்கள்!
ஆதலாலிது பொன் விழா ஆண்டெமக்கு!
பாதகமற்ற நேசமே சாதக சாகரம்.

*

ஈதலும் எடுத்தலுமாய் அன்பைச் சிந்தி
கீதம், கீத வேதமாய் அனுபவித்து
சாதல் வரை செல்வோமொரு நம்பிக்கை.
சாதனையாகுமிவ் விணைவு பிறர் பார்வைக்கு!

*

சீதளமான சூதில்லா சாதனைக் காதல்
போதனையாகும ஒரு சேதமற்ற பிணைதல்.
சோதனைகளிலும் பிரியாது துணை நிற்றல்
தீதற்ற உடையாத உறுதிக் காதல்.

*

காதல் படகு ஆதரவுத் துடுப்புடன்
பாதகமின்றிக் கரை சேரும்.
மேதகு திறமையால் வெற்றியுறும் காதல் 
வேதமாகும் உலகிற்கு! உற்சாகமாய் நீந்துங்கள்!

*

இரண்டாவது கவித்தாமரை விருது  

 

dr.jeev-kaithama-2

*

இதற்குரிய கவிதை  

மனிதம் வாழ்கிறதா?

புனிதமான கருணை, காருண்யம் அன்பானது
இனிதான கூட்டு இணைவு உணர்வது
இனம், மதம், மொழி கடந்தது
மனிதநேயம் என்று நாம் அழைப்பது.

காலத்தில் தீமையுயர்ந்து கலி முற்றியது
மூலத்தில் நல்லவைகள் ஆலமாய் மாறுகிறது.
ஓலமிடுகிறோம் மனிதன் மேலானதை மறந்ததை.
நிலம் நனையும் மழையே மனிதம்.

மரத்தின் நிழலாக மனிதம் வாழ்கிறது.
உரமான நற்பண்புக் கிளைகளை வெட்டுவது
தரமான நிழலாம் மனிதம் வாழ்வதை
திரமாகத் தடுக்கிறது துன்பமான நிலையதே.

மதமான குணங்கள் கதமானால் நிச்சயம்
மனிதம் வாழும். அன்பு சாந்தம்
புனிதமானது. அகங்காரம் அழுக்காறு அழிப்பது
புகலிடம் தரும் மனிதம் வாழ்ந்திட.

புகழ், பதவிக்காய் நாளும் தன்னை
அகழ்ந்து ஆவலில் நிம்மதி இழக்கிறான்.
அகவிருள் அழிந்து போதுமெனும் மனம்
அருகினாலும் போதுமே மனிதம் வாழும்..

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.9-3-2018

 

47ifaoekmx0

 

9. பாமாலிகை (இயற்கை) பறவைகள் பலவிதம்.

 

scne

*

பறவைகள் பலவிதம்.

*

பறவைகளில் பத்தாயிரம் இனமுண்டாம்.
உறவாக தெய்வ வாகனமுமானது.
பறவைகளில் சைவம் அசைவமுண்டு
பார்வைக் கூர்மையோடு மூன்றிமைகளுண்டு.

*

பறவைகளில் சிற்றினம் தாரிச்சிட்டு.
பறக்காதபெரியது தீக்கோழி ஈமியூ.
இறகலங்காரம் பாட்டினால் உறவிணைக்கிறது.
அறமில்லா மனிதருக்கும் உணவாகிறது.

*

‘ வலசை போதல் ‘ என்ற
காலநிலைப் புலப்பெயர்விற்குச் சூரியன்,
நில அடையாளங்கள், நட்சத்திரங்கள்
திசையறி கருவி ஆகிறது.

*

பறவையாகினால் சுற்றுலா அனுபவிக்கலாம்.
மயில் தோகை, கிளிப்பேச்சு,
குயில் கூவல் சிறப்பம்சம்.
இரைதேர்தல் உண்ணலேயிவை தொழில்.

*

உணவு முறைகளுக்குரிய அலகுடையவை.
மீயடுக்கு மூளையெனும் மேன்மையமைப்புடையது.
கூழாங்கற்களையுண்டு சமீபாட்டுக்குதவும் பறவையுமுண்டு.
தூக்கணாங்குருவிக்கூடு சிறப்புத் தொழில்நுட்பம்.

*

(இரைதேர்தல் – இரை தேடல்)

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 24-3-2017

*

birds

48. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (மனித நேயம்)

 

puthu-7-2016

*

மனித நேயம்

*

இரக்கம், அன்பு, கருணை
சமூக உணர்வினைக் காட்டுதல்
மனித நேயம். உயிரின் நிலையாம்
அன்பு, அளவிலா நேச வழியது, தன்னலமற்றது.

*

குழப்பம் செய்பவனும் மனித நேயம்
இல்லாதவனே! கொலையாளி போன்றவன்.
குறை சொல்வதிலும் குறையகற்ற
உரையாடலாம் பிறரை மிதிக்காது.

*

சமூகத்தில் பிறர் மதிக்கும் பதவி
அந்தஸ்திலுள்ளவன் பண்பாளனென்பது பொதுவிதி.
இவை மறந்து சிலர் சில இளையோர் போன்று
நடப்பவர் மனித நேயமிழந்த பண்பற்றவரே.

*

பிறரைத் தள்ளி ஒதுக்கித் தானுயரும்
மாபாதகனாகி மனித நேயமழிக்கிறான்.
சுய உயர்வு, சுயநலம், சுய சிந்தனையாம்
முட்புதர்களே மனிதனின் கேடு…காடு

*

அன்னை தெரேசா நெல்சன் மன்டேலா போன்ற
பலர் மனித நேயக் காவலர்.
அவர்கள் மனித நேய ஆதரவாளர்
மனித நேயம். பலரை வாழவைக்கிறது

*

மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை
என்றார் விவேகானந்தர்.
கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மையென்பதும்
சிறந்த மனித நேய வழி.

*

ஏழைக்கு உணவிடுதல் அபலை கண்ணிர்
துடைப்பவன் இறைவனுக்கு நிகராகிறான்.
நெகிழ்ந்த இதயம், பிறரை மதித்தல்
ஏழைகளின் துன்பம் துடைத்தல்
இறைவனால் விரும்பப்படும் செயல்கள்.

*
வேதா. இலங்காதிலகம்   ஓகுஸ் டென்மார்க்.  July 2016.
*
vector_146.cdr

42. பா மாலிகை ( கதம்பம்) பாசம் தேடும் பந்தங்கள்

 

 

paasam...

*
பாசம் தேடும் பந்தங்கள்

*

பாசம் தேடும் பந்தங்கள் 
நேசக் குடமுழுக்கிற்காய் ஏங்குபவர்கள்.
வாசனையுடை வாழ்க்கைச் சொந்தங்கள்
வேசமிடாமையே ஒற்றுமை நிம்மதிகள்.

*

நேசத்தை வாழும்வரை அலட்சியமாக்கி
நாசமாக்கும் விதியை உணரவிடாது
மோசமற்ற பாசமே மொட்டவிழ்ந்த மலராக்கும்
பாசநிறைவேயியற்கையியல்பு. வாழ்வின் பலம்.

*

நீசமற்ற வெண்மையன்பு பற்றுதலாகி
நிறைதூக்கமீயும் துன்பம் தூரமாகும்.
வாழ்வாதரமாம் வழியும் அன்புக்காய்
ஆழ்ந்த ஏழையுள்ளம் வருந்துமியல்பானது.

*

முதியோரில்ல முதியவர்கள், மோதி
முட்டும் கணவன் மனைவி, பாதையோர
ஏழைகள் குழந்தைகளாக மாநிலத்தில்
எண்ணற்ற பாசம் தேடும் பந்தங்கள்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.  டென்மார்க்.   17-7-2016

*

1424422_773891019303899_1021719375_n99

41. பா மாலிகை ( கதம்பம்) (பற்றிக் கொண்டு படர்தல்..)

 

creeper

*

பற்றிக் கொண்டு படர்தல்..

*

நிச்சயமாக அத்தனையும் பற்றிக்கொண்டு படர்தலே.
பொன்மொழிகளான நல் வார்த்தைகளை
பண்புடைய நல்ல செயல்களை நாம்
பற்றிப் படர்ந்தே நல் மனிதரானோம்.
காற்று எப்படியெங்கும் புகுந்திடுதோ
ஒற்றும் நல்லவைகளும் பரவி ஒளிர்கிறது.

*

உயிர்க்க நினைக்கும் கொடிகளான பச்சைகள்
கொழு கொம்பைப் பற்றுதலாக நல்லவற்றை
வழுகினாலும் இறுகப் பற்றி எழு!
ஒற்றை விரல் பற்றி ஆரம்பிக்கும்
மழலை எம்மைச் சுற்றியே படர்கிறது.
பெற்றவர் நற் பண்புகள் தொற்றிப் படர்கிறது.

*

பெற்றவர் பொறுப்பு அத்தனை விலைமதிப்பற்றது.
கற்றுக் கொண்டு வளர்தலும் கருணை
காட்டிக் கொண்டு வாழ்தலும் பெருமை.
புற்றாக கெட்டவை வளர்த்து வாழ்வில்
கருநாகவிடமாக அவற்றை உமிழ்தல் கேடு.
ஆகவே நல்லதைப் பற்றிக்கொண்டு படர்!

*

வேதா.இலங்காதிலகம் டென்மார்க்..12-7-2017

*

lines-flowers-and-nature-475142

 

47. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (ஊஞ்சலாடும் மனம்.)

 

nila-11.8-16

*

ஊஞ்சலாடும் மனம்.

*

இன்பத்தில் மனம் ஊஞ்சலாடும்.
இன்னிசை வெண்பா பாடும்.
துன்பத்தில் துள்ளி ஆடாது.
துவளாத செயற்பாடு தூக்கிவிடும்.

*

ஊற்றுக்கண்ணாகும் இதயம் நல்
ஊக்கமுடன் கற்பனை குவிக்கும்.
ஊர்மெச்ச சொற்கள் கட்டி
பாக்களும் பாடி ஆடும்.

*

தூங்கும் இதயத்தைத் தட்டியெழுப்பு.
தூக்கணாங் குருவியாய் எண்ணத்தின்
தேவசிற்பியாகு! ஆச்சரியப் புதையலாய்
ஆசியுடை செயற்பாடாய் அமைத்திடு.

*

சின்னக் குரலில் பாடியே
அன்ன ஊஞ்சலாடலாம். உரமிடும்
அன்பை மனது நிறைத்து
அயலவரோடும் ஆசையாய் ஆடலாம்.

*

உல்லாசப் பயணத்தில் பெருக்கெடுக்கும்
உல்லாசத்தில் ஆடும் மனம்.
நல்லூக்கம் பெற்று உணர்வூறும்.
வில்லாக செயற்பாடு எழும்.

*

ஆலம் விழுது ஊஞ்சல்
ஆற்றலுடைய மனம் ஆடும்.
ஆரும் ஆட்டாது மனவூக்கம்
ஆர்வமாய் உந்தியாட்டும் கால்கள்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் 11.8-2016

*

end_bar

46. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (இனி ஒரு பிறவி வேண்டாம்)

 

puthumai-8-2016

இனி ஒரு பிறவி வேண்டாம்

*

யார் சொல்வது இப்படி!
பேர் சொல்ல வாழ்ந்திட முனை!
தீர் உனது பிரச்சனைகளை! கூறாதே
இனி ஒரு பிறவி வேண்டாமென்று
*

செதுக்கு உன்னை! மணல் தேசத்தை
புதுக்கி சொர்க்கம் ஆக்கியவனும் மனிதனே!
புது ஒளி மனதில் விரிய
புதையினி ஒரு பிறவி வேண்டாமென்பதை.

*

மகா பிறப்பு மானுடம்! உயிர்ப்புடன்
மகா வீரனாய் மகானாய் வாழ்ந்திடு!
மகா நதியாய் உருண்டு புரண்டுயர்!
மகாசக்தி கொண்டு அற்புதம் செய்!

*

வாழ்வை எதிர் நோக்கிச் சிரி.!
தாழ்வினைக் கடப்பேனென்று உறுதிசெய்!
சாவற்ற துடிப்புடை மனதைச் சாகவிடாதே!
சந்திரன், சூரியன், பூமி களைப்பதில்லையே!

*

இனி ஒரு பிறவி வேண்டாமென்று
இனியும் சொல்லாது உழைப்பு மழையில்
இனிதாய் நனை! புதிதாய் நம்பிக்கையூன்று!
இனி யாருளரென்று சாதித்து வென்றிடு!

*

மூளையைத் தூசு தட்டி அகத்தீயை
மூட்டு! சுடரிட்டு பிரகாசிக்கத் தூண்டு!
முன்னறி தெய்வமாம் அன்னையை நேசி!
உன்னைப் படைத்தவனை நேசி உலகினிக்கும்.

*

இனி ஒரு பிறவி வேண்டாம்
அனிச்சையாயும் கூறாதே! பயமழி!
தனித்திருந்து களைக்காது பந்தம் நாடு!
அனிதமான நாட்டங்கள் உலகில் அதிகம்!

*
வேதா. இலங்காதிலகம். ஓகுஸ் டென்மார்க்.  12-8-2016
*
vector_146.cdr