24. கண்ணகி- மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் – தேன் சிந்திய வானம்

 

nila-kannaki-7

*

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள்-7

 

தேன் சிந்திய வானம்

*

தேன் சிந்திய வானம்
தான் கண்ணதாசன் மனம்.
எளிமை, அழகு, உயிரோட்டம்
ஓசை நயம், பொருட்செறிவு
ஓங்கிய தேன்மழை வரிகள்.

*

கண்ணதாசனும் கவினுடை பாடலும்
எண்ணம் கிளறி ஏக்கமாக்கும்.
வண்ணமாய்ப் படிப்பினை ஊன்றும்
திண்மை நெஞ்சைத் தரும்.
உண்மைக் காதலும் தரும்.

*

பார்த்தேன் படித்தேன் களித்தேன்
பாடிடத்தான் துணிந்தேன் இதனைத்தான்
அத்தான் என்னத்தான் அவர்
என்னைத் தான் சேர்த்திணைத்து
முடித்தான் அது கவித்தேன்.

*

சத்தான கருத்துத் தேனாறு
வித்தக நாடித்துடிப்பின் பாலாறு
அவனுத்தமக் கவிநயம் தனித்துவம்
முத்தாமவன் வாழ்வு அனுபவம்
அத்தனையும் சிந்தனைத் தொகுப்பு.

*

சமுதாய வழிகாட்டும் வரியழகு
அமுதான குழந்தைப் பாடலழகு
அர்த்தமுள்ள இந்து மதமழகு
அர்ப்பணமான யேசு காவியமழகு
அளித்தவன் தமிழைப் பழகு.

*

இந்தியப் புலத்து முன்மாதிரி
சந்தப் பாவுலக வாரிதி
சாவிலும் மறையாப் பாவாட்சி
ஓவியமானவன் அறிவு மாட்சி
காவியங்களான விசுவரூப ஆட்சி

*

காலவோட்டம் குறைவானாலும் மேலோட்டமாயின்றி
நினைவூட்டத் தோணியிலே நிலைக்கிறாய்.
கருவூட்டி மெருகூட்டி வலுவூட்டி
கருத்தூட்டி அமுதூட்டும் கவிகளாய் 
வாழ்வோட்டத் தந்தாயே அஞ்சலிக்கிறோம்.

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 12-4-2018

*

 

Center-Divider

Advertisements

51. பா மாலிகை ( கதம்பம்) நிலையில்லா வாழ்வு.

 

po

*

 நிலையில்லா வாழ்வு.

*

மண் குடிசையானாலும் மகிழ்ச்சி ஒன்றே
மனிதனின் நிலையான செல்வம்.
ஒன்று முதல் ஒன்பது பத்துவரை
ஓடியோடி உழைத்து உயர்.
ஆறாத பசியுடன் அம்மாவிற்குக் காத்திருப்பு
ஆறுமா இரை அகப்படுமா.
பட்ட மரமானாலும் பயன் தரும் 
பாடை வரை அறி.
நிலையில்லா வாழ்வில் நிலைத்த முயற்சி
நிர்மூலமாக்காது மனிதனை என்றும்.
ஏழைக்குக் கைகொடுத்து ஏற்றுவது இருப்பதை 
ஏழாகப் பங்கிடும் குணம்.

*

– 20-6-2018  வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்

*

muruga

50. பா மாலிகை ( கதம்பம்) கடந்து போகும் நேரங்கள்.

 

 

clock

கடந்து போகும் நேரங்கள்.

*

நடந்து முடிந்த பாடங்கள்
கடந்து போன நேரங்கள்.
உடந்தை எம் கவலையீனமே.
கிடந்து மனம் வருந்துமே.

*

கடந்த காலத்தில் ஊரில்
நடந்து வாழ்ந்த காலங்கள்
படர்ந்து பழகிய உறவுகள்
தொடர்ந்து வராதது பெருமேக்கமே.

*

தடம் மனதில் பதித்தவையினிக்
கேட்டாலும் வராதவை…..
கிடைத்த நேரத்தைப் பொன்னாக்குவோம்.

*

13-6-2018   வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

*

 

time

49. பா மாலிகை ( கதம்பம்) மொழி பெயர்ப்பு.

 

 

molipeya

*

மொழி  பெயர்ப்பு

*
மொழிபெயர்ப்பு மொழியாக்கம் ஒரு கலை
மொழி வளர்ச்சிக் கருவியாகவும் உலகிலே
தொடர்பாடலை இலகுபடுத்த வெகுவாய் உதவும்
தொலை உலகங்களை ஒன்றாக இணைத்தும்
தொடரும் சவால் நிறைந்த செயல்
*
பன்மொழிகள், கலை, இலக்கியம், பண்பாடு
படைப்பாக்க நுணுக்கம், சமூக அமைப்புகள்
படித்துணரும் வாய்ப்பு மொழிபெயர்ப்பின் அமைவு.
பிறர் கருத்து சிந்தனையைச் சுயமொழியில்
புரிந்திட உதவுமொரு இணைப்புப் பாலம்.
*
பிறமொழியறியாதவர் சொந்த மொழியில் அறியவும்
புதுக் கலைச்சொற்களறிவால் சொற் பஞ்சமழியவும்.
பலவிதமாய் மொழியைக் கையாளும் தாராளதன்மையுடன்
பாரம்பரிய நீண்டகால இலக்கியத்தொன்மை செம்மையறிவோம்
பாரிய உலக ஒற்றுமைக்கு அடித்தளமாகிறது.
*
பொழுது போக்கல்ல இலக்கியம்! பாரதியாரும்
பாடினார் அன்று, பிறநாட்டு நல்லறிஞர்
சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியில் பெறவேண்டும் என்று.
மொழிபெயர்ப்பு கடினமானதும், மாபெரும் சக்தியானதும்.
மனிதகுலத்தை வாழ்விக்க உதவுமொரு இயக்கமிது.
*
கிறிஸ்துவிற்கு முன்னர் இருநூற்று ஐம்பதில்
ஐரோப்பாவில் மொழி பெயர்ப்பு முதலுருவாக
கோமரின் ஒடிசி காப்பியம் இலத்தீனிலுதித்தது.
தமிழில் இந்தியாவில் விவிலியம் முதலாயுதித்தது.
தொடர்ந்து ரஷ்ய நூல்கள் வந்துதித்தன.
*
திருக்குறள் தொண்ணூறு மொழிகளில் மாற்றமானது.
கௌரவமான பண வருவாய்த் தொழிலிது.
கவனம், விடாமுயற்சி, மொழியறிவு பண்பாடுகளுதவுகிறது
கூகிளாலின்று அறுபத்துநான்கு மொழியாக்கம் முடியுமாதலால்
தகவல் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு இலகுவாகிறது.
*
வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 14-3-2018
*
akaram

13. கண்ணகி-3. மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் -கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்.

 

nila-kannaki-3

*

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்.

*

உரையற்ற காட்சிக் கடை
அரைகுறையிலும் சுருங்கும் குடை.
நுரையான இலவச உடை.
நுரைக்கும் பயப்பிராந்தி வாடை.
திரை மூடிய நாடகமேடை
தரையிலெம் கனவுமேடை
வரையற்ற வனப்புக் குடை
விரைந்து மெய்ப்படவேது தடை!

*

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்.
கனக சபையருள வேண்டும்.
கனதி நிலையுருக வேண்டும்.
கனல்வுளம் குளிர வேண்டும்.
அனர்த்தங்கள் அழிய வேண்டும்
இனங்களில் ஒற்றுமை வேண்டும்
வனவாசம் நீங்க வேண்டும்
வண்ணமான வாழ்வு வேண்டும்.

*

புனருத்தாரண நாடு வேண்டும்.
பனங்காடு செழிக்க வேண்டும்.
தினகரனாய் மொழியாக வேண்டும்.
திகிலற்ற தூக்கம் வேண்டும்.
மனிதநேயம் பெருக வேண்டும்.
மனதிலே சாந்தம் வேண்டும்.
தனதானியம் பெருக வேண்டும்.
தற்கொலைகள் மறைய வேண்டும்.

*

நாட்டில் அமைதி வந்தால் 
நாமும் அமைதி பெறுவோம்.
நாளும் எம் உணவும்
நல்ல அமுதாய் மாறும்.
நாட்டினர் கனவு மெய்ப்பட
நான்முகன் அருள வேண்டும்.
நானிலம் போற்றும் தமிழன்
நினைவு நிறைவுற வேண்டும்.

*

(இலங்கையள் என்பதால் இப்படி எடுத்தாளப்பட்டது)

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 8-3-2018

*

dream-1

12. மணிமேகலை(10) – கண்ணகி 2- சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் -செல்களிடம் தப்பிய சுவடிகள்.

 

 

nila-kannaki-2

*

செல்களிடம் தப்பிய சுவடிகள்.

*

ஏடுகளின் ஒன்றிணைப்புத் தொகுப்பே சுவடியானது
சுவடி, எழுத்துச் சுவடும் பிரதியுமுடையது.
சுவடிகள் காப்பியங்கள், காவியங்கள், அருந்தகவல்களை
கபடமற்றுத் தலைமுறைகள் கடந்தெம்மிடமிணைத்தது.

*

ஆரியர்கள் சிந்துவெளியில் ஊடாடிய காலத்தில்
தமிழர் ஓலைச் சுவடிகள் கொண்டிருந்தார்கள்.
தகடு, மரப்பலகை, பானை ஓடுகள்,
களிமண் பலகை, கல்வெட்டுகளில் எழுதினார்கள்.

*

திருஞானசம்பந்தரின் தேவாரச்சுவடி பாண்டி நாட்டு
திருவேடகத்தில் வைகையை எதிர்த்துக் கரையேறியது
சரபோசி மன்னரின் சரசுவதி மகாலில்
மூன்று இலட்சத்துக்கும் மேலான சுவடிகளுள்ளது

*

சிவபக்தியில் ஊறிய சிவபாதசேகரன் என்ற
சிறந்த சோழனாம் இராசராசன் தீருநாரையூர்ச்
சிறப்பையறிந்து நம்பியாண்டார் நம்பியிடம் வந்து
மூவர் தேவாரங்களைப் பிள்ளையாரருளில் பெற்றார்

*

தமிழ்தாத்தா சுவாமிநாதய்யர் பல சுவடிகளை
திருநெல்வேலி பாரீசெனச்சென்று திரட்டிப் பதித்தார்.
திருமுறை பன்னிரண்டாக செல்களிடம் தப்பியவையை
திருவுடை நம்பியாண்டார்நம்பி தொகுத்தார். பாடப்பட்டது.

*

சொல்லிற்கினிய தேவாரம் எல்லோர் குரலிலும்
பல்லாண்டு வாழும்; திருமறைகளும் அப்பன்
பிள்ளையார் அருளால் இராசராசன் காலத்தில் 
நல்லபடி உலாவானது நாமெய்திய புண்ணியமே!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க். 1-3-2018.

*

 

manuscript-3

48. பா மாலிகை ( கதம்பம்) தந்தமோ!..மெழுகோ!….

 

 

meluku

*

தந்தமோ!..மெழுகோ!….

*

சந்தனத்தில் குழைத்த பிஞ்சுப் பாதமன்றோ
தந்தத்தில் செய்ததோ இது இன்று!
முந்தி வரும் கொலுசோடு தாளம்
தந்தனாப் போடுகிறது மெழுகுப் பாதம்.

*

மெல்லப் பிடித்து மிருதுவாய் அணைத்து
செல்லமாய் வருடி ரசித்துப் பிணைத்து
அல்லது தூர இருந்து ரசித்து
தில்லானா போட வைக்கும் பாதம்.

*

பா ஆக்கம் பா வானதி    வேதா. இலங்காதிலகம்.
டென்மார்க்.  11-5-2016

*

paatham-2

10. பாமாலிகை (இயற்கை) மதி மயக்கும் அழகு.

 

 

seen

*

மதி மயக்கும் அழகு.

*

அதியற்புத அழகு நந்தவனம்
அதிசய சிவப்பு வைரங்களாய் 
புதிய இயற்கை விரிப்பு.
பொன்னொளி சூரியக் கதிர்.

*

அந்தி மாலையா அன்றி
முந்திய காலையாவென ஒன்றி
சிந்திக்கும் அழகு வானம்
சந்திரனை மறைக்கும் கதிர்.

*

செவ்வரளி, செந்நிற ரோசாவோ
செவ்வையாய் எம் கண்ணிறைவது!
செவ்வி(காட்சி) கவிதைக் காட்சியே
அவ்விதம் மனது மயக்குகிறது.

*

வரிகள் வேதா. இலங்காதிலகம்.   டென்மார்க்.   24-5-2016

*

 

puple colour

53. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் ( பெண்மையைப் போற்றுவோம்.)

 

 

amirtham5,8-3-2018

*

 பெண்மையைப் போற்றுவோம்.

*

பெண்மையை மதிக்கவே அர்த்தநாரீசுவரர் உருவம்.
பிரம்மனும் கலைமகளை நாவில் கொண்டவரே
பூமாதேவியான மங்கை பூகம்பமும் தாங்குவாள்.
கண்மணியாய்ப் பெண்மையைப் போற்றுதல் திறன்.

*

பதினாறு கரங்களுடையவளாய்க் கலை, கல்வி,
நிதி, சட்டம், அரசியல், விளையாட்டென
புதிதாய் ஆயுதமுமேந்திப் பல்லவதாரம் எடுத்து
நதியாயோடும் வல்லமைப் பெண்மையைப் போற்றுவோம்.

*

பாரதி, பாரதிதாசன் கூறியபடியே இன்று
பாரெங்கும் தந்தையாயுமுற்ற துணையாயும் குடித்தனம்
பாங்காய்ப் பேணுகிறாள். அடக்குமுறைத் தீயில்
பொசுக்காது பெண்மையைப் போற்றுவோம்! உயர்வோம்!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்..டென்மார்க்.5-3-2018

*

 

pen2

52. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (ஊன்றுகோல் இன்ப நினைவுகளே!)

 

 

amirtham -kathal

*

ஊன்றுகோல்   இன்ப   நினைவுகளே!

*

மென்சிறகு வெண் பறவைகளின் துணையோடு
உன் பரிசாம் கொலுசு நினைவோடு
இன்கதை பேசுகிறேன் தனிமை அனலோடு
அன்னத்தைத் தூது விடலாமா உன்னிடமென்று.

*

இராட்சசனே! இரசனைகளை நினைக்க வைத்து
இரக்கமின்றி விலகினாயே இது நியாயமோ!
இரசிகனே உன்னை நினைந்துருகி உருகியே
என்னாடை இடையில் இருந்து நழுவுகிறதே.

*

விரகம் மேலிட வீணாகிறதே என்
வித்தையாம் அழகுக் கலை! இனியென்னை
விழலாக கவனிப்பது நிலைக்கண்ணடி தானோ!
வியப்பு! இதை நினைத்தேனா நடக்குமென்று!

*

பிரிய அன்புப் பரிமாறல் விலகிட
பருவ உணர்வுத் தழுவல் கனவாகிட
திருவே மயக்கும் உன்னழகு நினைவாகிட
உருகும் புலன் ஐந்தும் தாகமாகிறது.

*

ஏக்க வானில் நீல இரவு
தாக்கம் தருகிறது உன் பிரிவு.
ஊக்கமற்ற சோர்வு தூக்கம் கெடுக்கிறது.
ஊன்றுகோல் நீயருகிருந்த இன்ப நினைவுகளே!

*

வேதா. இலங்காதிலகம் டென்மார்க் 29-5-2017

*

hearts-line-205qa1t