24. பாரதிதாசன் சான்றிதழ்கள் கவிதையுடன். என்னுள் மலரும் நினைவா நீ!

 

kaviju-parathy-7

*

கவியுலகப் பூஞ்சோலை குழும சான்றிதழ்கள் – 7

என்னுள் மலரும் நினைவா நீ!

*

என்னுள் மலரும் நினைவு நீ
நீலவானக் கதிரின் மஞ்சள்
கோல எழிலுக்காய் உள்ளம்.
அலைகள் பொங்கும் நுரையுள்
வலம் வரும் குதிரையின் கம்பீர
உலாவாய் உணர்வுகள் சொடுக்கி
உயிர் பிழியமாட்டானா!

*

உன் தூரம் நீண்ட பாலைவனமாய்,
என்னுள் இரகசியமாய்ச் சபிக்கிறேன்.
மழைச்சாரலில் நனைந்த மல்லிகையாய்க்
குழையும் தனிமையும், குளிரும்
கவிந்து வியாபித்துப் போர்த்துகிறது
இதயம் பிளக்கும் இரகசிய இரணமாய்….
என்னுள் மலரும் நினைவா நீ

*

வசந்தம் குடிகொள்ளும் அறையுள்
விடியலின்றி உறவு, கருமைப்
பொடி தூவிய இருட்டாக.
நொடிப் பொழுதும் மனம்
துடித்த போர்வையை விலக்கிய
துடிக்கும் உணர்வுக்கான ஏக்கம்.
என்னுள் மலரும் நினைவு நீ

*

5-4-2018   வேதா. இலங்காதிலகம்.. டென்மார்க். 

*

one line

Advertisements

கண்ணகி-6. மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- இலக்கியத்தில் இன்ப நிலா

 

 

nila-kannaki-6

*

இலக்கியத்தில் இன்ப நிலா

*

(எண்நாள் திங்கள் – எட்டாம்பிறை நிலவு.)

அன்றாட வாழ்வியல் இலக்கியத் தமிழெங்கும்
நின்றாடுது வரமாய் நிலாவின்ப அங்கம்.
இன்னழகு, வருணனை, இசைவு, தூது
பழகிய சாடையில் பாசப் புலம்பலிற்கும்
வழக்காடல் ஊடலுக்கும் வாகுடைய நிலா.

*

காயும் நிலவு காமத்தில் கவிஞர்களோடு
ஓயும் நிலையற்ற ஒளிவிளக்கு. தலைவன்
வாய்ச்சொல்லில் வழங்கினான் தலைவிக்கு பொய்மை. 
‘ திங்களுள் தீயென ‘ தீட்டியது கலித்தொகை.
திங்களுள் தீயில்லை. பொய்மைக்கிது உவமை.

*

பண்டைத்தமிழர் தொழில் நுட்பத்தில் முன்னணியில்
பாண்டியர் திறமைப் பணியாளர். வேலைத்திட்டத்தில்
தண்ணீர்வள தரமான ஏரியமைப்பு முறையை
‘ எண்நாள் திங்கள் அனைய கொடுங்கரை ‘ யென
சங்கப்புலவர் கபிலர் பாடிக்காட்டியமையுயர் திட்டம்.

*

‘ தண்கதிர் மதியத்து அணிநிலா நிரைதரப் ‘(கலி-121-3)
நிலவொளியில் எட்டும் கூட்டுப் பறவைகளென
பட்டுச்சொற்கள் மொழிந்தது நிலா பற்றி 
எட்டுத்தொகையில் ஐம்பத்திமூன்று முறைகள் அருமை.
பத்துப்பாட்டில் முப்பத்தினான்கு இடங்களில் பெருமை.

*

முத்துச்சுடர் போலே நிலாவொளியை பாரதியார்
முன்புவரக் கேட்டது காணிநிலத்தில். நிலாவை
நிலாச்சேவல் வரிகளில் பாரதிதாசன் பறவையாக்கியும்
நல்லோர் நட்பை வளர்பிறையாகவும் தீயோர்
நட்பை தேய்பிறை என்றமையும் திருவள்ளுவர்.

*

பகையான நாகம் பக்கமிருக்கும் பயத்தினாலா
பிள்ளைநிலாவாக வளராது உள்ளதென சிவனை
காரைக்காலம்மையார் கிண்டலடித்தார். 

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 29-3-2018

*

 

moon

கண்ணகி-5 மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- மடமையைக் கொளுத்துவோம்.

 

 

nila-kannaki-5

*

மடமையைக் கொளுத்துவோம்.

*

(உடைமை-உரிமை. கடைமை-கீழ்மை. பாலித்து- காத்தல்
நாண் மதி- முழுநிலா. மதுகை- அறிவு. பொற்பு- பொலிவு) 

குடையின் கீழ் ஒற்றுமை நிழலில்
கடமை என்று கண்ணிய வழியில்
உடைமை என்று உண்மையாய் வாழ்தல்
கடைமை அல்ல மடமையைக் கொளுத்தவே.

*

பாலர் பிராயத்தில் பழக்க(ம்) வழக்கங்கள்
சீலமாய் மனதில் படிய வைத்தால்
பாலமாய்ப் பருவத்தில் பாக்கியமாய் உதவும்.
பாலித்துப் புழங்கும் பண்பாக விரியும்.

*

அடிமை, ஏழை இளக்காரம் இன்றி
கடுமை உழைப்பாளன் கருமகர்த்தா என்ற
படிமம் உலகில் பரவும் போது
மடமை அழிந்து மதுகை பெருகும்.

*

மனிதனைச் சாதியாம் மறுதலிப்பால் பிரித்து
புனிதன் எனும் பொற்பை எரிக்கும்
வனிதமற்ற பேதமை வழக் கொழித்து
இனிதான வொரு இகலோகம் அமைப்போம்.

*

பெண் ஆணென்று பேதங்களின்றி மக்கள்
மாண்புட னிருசாராரும் மதித்து வாழ்தல்
நாண் மதியாக, தூணாகத் துணையாகும்
வீணல்லவிது வேண்டுதல்! மடமையைக் கொளுத்துவோம்!

*

வேதா. இலங்காதிலகம்.. டென்மார்க். 22-3-2018

*

 

fire divider

. கண்ணகி-4. மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் – காதற் சுவையில் கவினுறும் இலக்கியங்கள்.

 

 

nila-kannaki-4

*

காதற் சுவையில் கவினுறும் இலக்கியங்கள்.

*

இரவும் நிலவும் இணைந்து துலக்க
இருவர் காதலில் இதமாய்க் கலக்க
இல்லை யெண்ணாமல் கொடுப்பதும், இளமை
இருக்கின்ற வரையில் எடுப்பதும் இனிமை.

*

காதலர் இல்வழி மாலையை வள்ளுவர்
ஏதிலார் வருகை கொலைக்களத்தி லென்றார்.
ஆதலால் மாலை மலரும் நோயாகி
காலையில் அரும்பாகும் காதல் நோயாகிறதாம்.

*

நனவில் காணாக் காதலனை நான்
கனவில் காண்பதால் உயிர் வாழ்கிறேனென்பது
கனவு நிலையுரைப்பு. நெஞ்சில் உள்ளவர்
நனவிலின்றிக் கனவிலேன் வருத்துகிறாரென்பது திருக்குறள்.

*

இரண்டறக் கலக்கும் அன்பு மனங்களை
செம்புலப் பெயல் நீர் போலவென்று
குறுந்தொகைக் காதற்பாடலில் ‘யாயும் ஞாயும் ‘ என
என் தாயுமுன் தாயும் யாரோவெனத் தொடர்கிறது.

*

பாரதியார் நீ எனதுயிர்க் கண்ணம்மாவென
ஆராதித்தார் காற்றுவெளியிடைக் காதற் களிப்பில்
திருவே நினைக்காதல் கொண்டேனே என்று
திருக்காதல் பற்றி அமுதமழை பெய்யக் கேட்டார்.

*

அகத்திணையாலறியும் காதற் கூறுகள் தொல்காப்பியத்தில்
நிலக்கூறுகளாம் அடிப்படையில் எழுந்ததான கணிப்பு.
குறிஞ்சி முதலாம் ஐந்திணைகளுக்கும் ஒழுக்கவகையில்
புரிதல், புணர்தல், இருத்தலிரங்கல், ஊடலாகி விரிகிறது.

*

காதற் சுவையில் கவினுறா இலக்கியமெது!
காதல் வானிலே சிறகடிக்கா இதயமெது!
காதலின்றேல் வாழ்வும் உலகும் இல்லையே!
காதல் இலக்கியக் கருவூலங்கள் வாழ்க! 

*

வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க். 15-3-2018

*

3356826ujko9qbny6

25.கண்ணகி- மணிமேகலை(10) – சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள் (தருணத்தில் எழுந்த தத்துவஞானம்.)

 

நிலாமுற்றம்  குழும சான்றிதழ்கள்- 8

*nila-kannaki-8

*

தருணத்தில் எழுந்த தத்துவஞானம்.

*

( விறலோன்- வீரன், திண்ணியன்;)

உறவுகள் எதிரிகளாய் நிறம் மாறியது
அறமல்ல பாபமிது! அழிவதென் குலமே
பிறரல்ல! அறிவிழந்தேன் போரற்பமானது வேண்டாம்!
விறலோன் இரக்கம், குழப்பமிணைய நின்றான்.

*

மறுத்த காண்டீபனை மயங்கியவனை தருணத்தில்
உறுதியாக மண்ணும், மரமியற்கையும் நானேயென
சொன்னவன் கண்ணன் சொற்பழியும் எனக்கே
சொக்கட்டானாட்டுவோன் சொல்கிறேன் வில்லெடு! போர்தொடுவென்கிறார்

*

பந்தம் பாசம் பற்றை விடு!
அந்தம் வரை அதற்கப்பாலும் வருவது
சொந்த ஆன்மா, வந்த மேனியல்ல!
துணிந்திடு! தர்மம் தழைக்கும் காண்டீபமெடு!

*

தருணத்தில் விஐயன் கலக்கம் கீதோபதேசமாக
தத்துவஞானமாய், வேதசாரமாய்த் தகவுடன் மனதுள்ளாக
முத்தாக எண்ணி முனைந்தான் போரிட
கொத்தான கண்ணன் உபதேசத்தால் போரானது.

*

மனம் தூய்மையாக்கும் மதுரமொழி கீதை.
ஞானமாய் அண்டத்தினியல்பை, கடவுளின் செயலையுரைப்பது.
தானமாகத் தன்னுரையை வேதமாக்கியவன் கண்ணன்.
கனதியான மகாபாரதத்தில் அடங்கியது கீதை

*

காலமான இராசாசியின் கைவிளக்கு, காந்தியின் அநாசக்தியோகம்
பால கங்காதர திலகரின் கர்மயோகம்
காலங்கள் அனைத்திற்கும் ஏற்ற கீதையுரைகளே.
ஞாலத்து உயிர்களெனதே! எல்லாமும் நானேயென்பது கீதை.
*
(இராஜாசியின்- வடஎழுத்தென்பதால் அப்படி எழுதினேன்.)

*

 19-4-2018  Vetha Langathilakam   Denmark.

*

vision

9. நான் பெற்ற பட்டங்கள் (20வது – கவிச்சுடர்) 1.உன்னுடன் என் பயணம். 2. உலகமெனும் நாடகமேடை 

 

 

EN - paddankal - 2helt new

*

20 வது கவிச்சுடருக்குரிய கவிதையும் சான்றிதழும்.
இரண்டு கவிச்சுடர் விருதுகள்.

 

உன்னுடன் என் பயணம். 

*

தமிழ்க் கடலில் தென்றலாயென்
தமிழ்ப்பண் கதவு திறந்தாய்
அமிழ்தாம் செல்வாக்குடை உயிர்மொழியுன்
அழகும் இழுத்தது உண்மை
பழகியது காதல் மணமானது.

*

தமிழ்த் தோணியில் உன்னுடன்
அமிழ்ந்திடாது கையிணைத்து மிதக்கிறேன்.
கவிழ்ந்திடாத பவளப்படுகைப் பயணம்
தவழ்ந்திடும் தமிழ்த் தொடுகையினிமை.
மகிழ்விது கவிதை முகையே.

*

மொழி விழி நோக்கில்
வழியெல்லாம் நூலரங்க மேடைகள்.
முகிழ்த்தல் செந்தமிழ் நம்தமிழொளியே!
அகழ்ந்து தூரிகை வரைபவைக்கு
அகிலம் பேரிகை முழங்கட்டும்.

*

குறுந்தொகை தொல்காப்பியம் இணைந்து
நறுந்தேனாகி வழியும் நசையுறு
மலைத்தேன் பல்லக்குப் பயணமிது.

*

14-6-2018  வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்.

*

malalai-th13,14-6-2018

*

 

இரண்டாவது கவிச்சுடர் விருது.

*

 உலகமெனும் நாடகமேடை

*

(குலகாயம் -குலவொழுக்கம், ஏடகம் -தென்னை, 
கூடகம்- வஞ்சம்)

கலகமுடை காசினியில் களிப்பினுள் மூழ்குதல்
இலகு அல்ல இணைந்து வாழ்தல்.
குலகாயம் பேணிக் குடியிருத்தல் அனைத்திற்கும்
உலகம் ஒரு நாடகமேடை ஆனதே!

*

குலவொழுக்கம் மதித்து குணத்திற்கு ஏற்றபடி
குலக்காவலனாய் வாழ்ந்து குலமதம் பேணுதல் 
குலமுறை காத்து குலவுதல் சாணக்கியம்..
சுலபம் அல்ல சுற்றும் உலகில்.

*

உனக்காக வாழ் உலகுக்காக அல்ல
தனக்கான வாழ்வு தடம் பதிக்கவே
நினக்கான தத்துவம் நீயே ஆக்கிடு.
சினக்காது இயல்பாக சீரோடு வாழ்!

*

நாடகமென்று வாழாது நல்ல மனிதராக
வேடமிடாது துரோகமின்றி வேற்றுமையின்றி வாழ்!
ஏடகமாய் உதவி எல்லோரையும் அணைத்திடு
கூடகமின்றிக் கூடி வாழ்ந்தல் சிறப்பு!

*

 5-7-2018  வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க்

*

malalai.-th4.5,-7-18

*

எனது முதலாவது வலையில் பட்டங்களின் தொடர்ச்சி உண்டு.
அதன் இணைப்பு இதுவே:-  

https://kovaikkavi.wordpress.com/category/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/

*

stock-vector-set-of-ornamental-floral-rule-lines-underlines-31318351-b

53. பா மாலிகை ( கதம்பம்) மனம் வரவில்லை

 

 

book

*
மனம் வரவில்லை

*

அம்மா அழைத்தும் கேட்காது
இம்மியளவும் அசையாது மழையில்
செம்மையாய் நனைந்தோம். குடையுள்
செல்லவும் மனம் வரவில்லை

*

அதி மேதாவியெனப் பேசும்
மதியாதோர் முற்றம் மிதித்து
அதிகார மனதாளருடன் பிணைந்து
சிதிலமாகிட மனம் வரவில்லை.

*

காலத்தை வீண் கதைகளில்
காலிட விடாது கலைகளின்
காவேரியில் நீந்தி காவியமாக்கலாம் – வீண்
காலக்கழிவுக்கு மனம் வரவில்லை

*

எழுத்துப் பிழைகளற்ற தமிழ்
முழுமையாக வாசித்தல் இன்பம்.
வழுவுடை எழுத்தைத் திருத்தாது
நழுவிட மனம் வரவில்லை.

*

உருகிடும் உன் பாசம் 
மருவிடும் பார்வை மலர்கள்
அருவியாயென்னை அணைப்பதை மறக்க
ஒருமுறையும் மனம் வரவில்லை.

*

அன்பைக் கொடுத்து கனிந்த 
அன்பை வாங்க, அளவளாவி
இன்புற, இணைந்து உலாவிட
என்றும் மனம் விரும்புகிறது.

*

27-3-2018  வேதா. இலங்காதிலகம்.டென்மார்க்.

*

time

 

57. சான்றிதழ்கள் – கவிதைகள்- நானே கடவுள் (ஆரம்பம்) நானே மானுடன் (முடிவு)

 

 

kavimalar-13,17-6-18

*

நானே கடவுள் (ஆரம்பம்) நானே மானுடன் (முடிவு)

*
நானே கடவுள்! கடமையைச் செய்து
தானே கண்ணியம் கட்டுப்பாடாக வாழ்ந்து
வானே சொந்தமெனத் தருமம் செய்தால்
ஈனோர் அனைவரும் கடவுளாகலாம்.
*
நல்லவற்றைச் செய்து உலகுக்கு உதவுதலால்
பொல்லாங்கைக் குறைக்கும் அதிகாரம் கொள்ளும்
நல்லவன் ஆகிறேன். வல்லமையாளன் ஆகிறேன்.
அல்லா யேசுவெனும் நிலையை அடைகிறேன்.
*
புனிதப் பாதைத் தெரிவினால் நன்
மனிதன் என்பவன் உயர் தெய்வமாகலாம்
மறந்து தானே பல கேடுடைய
மிருகமாகி பகுத்தறிவை இழக்கிறான் பாவம்!
*
சிந்தை அடக்கும் சுயகட்டுப்பாடால்
நிந்தை பெறாத உயர் நிலையால்
அந்தக் கரணக் கட்டுப்பாடாலும் கடவுளாக,
அந்தகாரம் நெருங்கா மனவொளி பெறுவேன்.
*
பிறப்பும் இறப்பும் எனதல்ல என்பதால்
பிறந்தவர் நீதி நேர்மையாய் வாழ்ந்தால்
சிறந்த செயல் எமதாகிக் கடவுளாகிறோம்.
மறந்து மாறுபாடாகினால் நானே மானுடன்!
*
17-6-2018 வேதா. இலங்காதிலகம். டென்மார்க்
*
naayanmaar